BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-LONG HỒ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-LONG HỒ

Mã số:891300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Long Hồ
Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3850222)

Mã số:891340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa Phước
Địa chỉ:Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hoà Phước, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3859755)

Mã số:891490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hậu
Địa chỉ:Ấp Phước Lợi A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3850610)

Mã số:891390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hạnh
Địa chỉ:Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3811710)

Mã số:891450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phú
Địa chỉ:Ấp Lộc Hưng, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3811410)

Mã số:891540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long An
Địa chỉ:Ấp An Hiệp, Xã Long An, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3851410)

Mã số:891430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Quới
Địa chỉ:Ấp Thạnh Phú, Xã Thạnh Qưới, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3811310)

Mã số:891500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Phước
Địa chỉ:Ấp Phước Nguơn B, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3850609)

Mã số:891350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Phú
Địa chỉ:Ấp Thuận Long, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3859510)

Mã số:891520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Đức
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3851510)

Mã số:891320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Đức
Địa chỉ:Ấp Thanh Mỹ II, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3947979)

Mã số:891337
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Ninh
Địa chỉ:Ấp Bình Thuận 1, Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3859955)

Mã số:891460
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Hoà Phú
Địa chỉ:Ấp Phước Hòa, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3962999)

Mã số:891418
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Quới
Địa chỉ:Ấp Phú Long A, Xã Phú Qưới, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3811810)

Mã số:891378
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình
Địa chỉ:Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3858555)

Mã số:891501
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập
Địa chỉ:Ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *