BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-LẬP THẠCH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-LẬP THẠCH

Mã số:281800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lập Thạch
Địa chỉ:Tổ Số 1 Phú Chiền, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3830309)

Mã số:281850
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Liễn Sơn
Địa chỉ:Xóm Hoa Lư, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3831100)

Mã số:282180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Triệu Đề
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Xã Triệu Đề, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3828188)

Mã số:282130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lôi
Địa chỉ:Thôn Đông Xuân, Xã Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch (ÐT: (094) 5169955)

Mã số:282140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Quán
Địa chỉ:Thôn Tương Kế, Xã Văn Quán, Huyện Lập Thạch (ÐT: (094) 5349466)

Mã số:282170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Chu
Địa chỉ:Thôn Trung Kiên, Xã Đình Chu, Huyện Lập Thạch (ÐT: (091) 5361046)

Mã số:282160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Đông
Địa chỉ:Thôn Lũng Hòa, Xã Sơn Đông, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3828038)

Mã số:281820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tử Du
Địa chỉ:Thôn Sau Ga, Xã Tử Du, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3829161)

Mã số:281830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bàn Giản
Địa chỉ:Thôn Đông Lai, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch (ÐT: (094) 3626722)

Mã số:281840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hòa
Địa chỉ:Thôn Phú Khánh, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3831378)

Mã số:282200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Ích
Địa chỉ:Thôn Viên Luận, Xã Đồng Ích, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3501888)

Mã số:282190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Lữ
Địa chỉ:Thôn Minh Trụ, Xã Tiên Lữ, Huyện Lập Thạch (ÐT: (091) 6172977)

Mã số:281870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hòa
Địa chỉ:Thôn Thành Công, Xã Xuân Hòa, Huyện Lập Thạch (ÐT: (091) 5943567)

Mã số:281920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Mỹ
Địa chỉ:Thôn Nghệ Oản, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0129) 3231621)

Mã số:281900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Sơn
Địa chỉ:Thôn Sơn Kịch, Xã Quang Sơn, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3894354)

Mã số:281890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Lý
Địa chỉ:Thôn Độc Lập 1, Xã Hợp Lý, Huyện Lập Thạch (ÐT: (094) 3882289)

Mã số:281880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Bình
Địa chỉ:Thôn Bình Long, Xã Bắc Bình , Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3706933)

Mã số:281860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Hòa
Địa chỉ:Thôn Đồng Làng, Xã Thái Hòa, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3831287)

Mã số:281910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Trục
Địa chỉ:Thôn Vân Trục, Xã Vân Trực, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3829175)

Mã số:282247
Bưu cục:Đại lý bưu điện Liễn Sơn
Địa chỉ:Thôn Đá Trắng, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch (ÐT: 0982417758)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *