BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-VĨNH YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-VĨNH YÊN

Mã số:280000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Vĩnh Yên
Địa chỉ:Sô´2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền , Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: (0211) 3841871)

Mã số:280100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Tâm
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: (0211) 3867101)

Mã số:281020
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phường Khai Quang
Địa chỉ:Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: (0211) 3860630)

Mã số:281040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Trung
Địa chỉ:Làng Đậu, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: (0211) 3860631)

Mã số:281140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Trù
Địa chỉ:Thôn Vị Trù, Xã Thanh Trù, Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: (0211) 3841030)

Mã số:280900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Vĩnh Phúc
Địa chỉ:Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: (0211) 3861341)

Mã số:281155
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Liên Bảo
Địa chỉ:Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: (0211) 3842470)

Mã số:283910
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Phúc
Địa chỉ:Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: (02113) 861341)

Mã số:281190
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Vĩnh Phúc
Địa chỉ:Sô´2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền , Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: (0211) 3860604)

Mã số:281016
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Yên
Địa chỉ:Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: 02113842470)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *