BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-GIỒNG TRÔM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-GIỒNG TRÔM

Mã số:932600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Giồng Trôm
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-861055)

Mã số:932700
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Lồng
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-862999)

Mã số:932820
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hào
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Hào, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-863999)

Mã số:932780
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Long
Địa chỉ:Ấp 8, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-885599)

Mã số:932660
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lương Quới
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Lương Qưới, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-882999)

Mã số:932890
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Nhượng
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-864499)

Mã số:932800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Phong
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Hưng Phong, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-885001)

Mã số:932610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Bình
Địa chỉ:Ấp Bình Thạnh, Xã Châu Bình, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-887099)

Mã số:932650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa
Địa chỉ:Ấp Kinh Ngoài, Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 861680)

Mã số:932810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thành
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 861690)

Mã số:932840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thanh
Địa chỉ:Ấp Bình Thuận, Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-892077)

Mã số:932690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Hòa
Địa chỉ:Ấp Phong Điền, Xã Lương Hoà, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 862446)

Mã số:932710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Phú
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-863264)

Mã số:932680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Nẫm
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 862447)

Mã số:932670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Mỹ
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 862448)

Mã số:932730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Điền
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 863376)

Mã số:932750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Phú
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 863375)

Mã số:932770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Mỹ
Địa chỉ:Ấp Linh Phụng, Xã Long Mỹ, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 863665)

Mã số:932630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Hòa
Địa chỉ:Ấp Phú Hòa, Xã Châu Hoà, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 882208)

Mã số:932900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Lễ
Địa chỉ:Ấp Cái Da, Xã Hưng Lễ, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-864720)

Mã số:932860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lợi Thạnh
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Tân Lợi Thạnh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 658130)

Mã số:932911
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 644102)

Mã số:932880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phú Đông
Địa chỉ:Ấp 1a, Xã Thạnh Phú Đông, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-864997)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *