BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-BÌNH GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-BÌNH GIANG

Mã số: 175100
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Bình Giang
Địa chỉ: Khu 1 ( Đường Điện Biên ), Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang (ÐT: 02203777112)
Mã số: 175260
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Thái Học
Địa chỉ: Thôn Phủ, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang (ÐT: 02203778225)
Mã số: 175140
Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Cậy 3
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang (ÐT: 778059)
Mã số: 175170
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Quán Gỏi
Địa chỉ: Khu phố Quán Gỏi, Xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang (ÐT: 02203777111)
Mã số: 175290
Bưu cục: Đại lý bưu điện Hòa Loan 1
Địa chỉ: Thôn Hòa Loan, Xã Nhân Quyền, Huyện Bình Giang (ÐT: 778264)
Mã số: 175300
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cổ Bì
Địa chỉ: Thôn Bì Đổ, Xã Cổ Bi, Huyện Bình Giang (ÐT: 778278)
Mã số: 175130
Bưu cục: Điểm BĐVHX Tân Việt
Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Tân Việt, Huyện Bình Giang (ÐT: 778072)
Mã số: 175150
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hùng Thắng
Địa chỉ: Thôn Nhân Kiệt, Xã Hùng Thắng, Huyện Bình Giang (ÐT: 778444)
Mã số: 175270
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hồng Khê
Địa chỉ: Thôn Lôi Khê, Xã Hồng Khê, Huyện Bình Giang (ÐT: 778433)
Mã số: 175250
Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình Xuyên
Địa chỉ: Thôn Như, Xã Bình Xuyên, Huyện Bình Giang (ÐT: 778422)
Mã số: 175160
Bưu cục: Điểm BĐVHX Vĩnh Tuy
Địa chỉ: Thôn Mòi, Xã Vĩnh Tuy, Huyện Bình Giang (ÐT: 776000)
Mã số: 175110
Bưu cục: Điểm BĐVHX Vĩnh Hồng
Địa chỉ: Thôn Phụng Viện, Xã Vĩnh Hồng, Huyện Bình Giang (ÐT: 776266)
Mã số: 175190
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thúc Kháng
Địa chỉ: Thôn Tranh Ngoài, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang (ÐT: 776277)
Mã số: 175210
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thái Dương
Địa chỉ: Thôn Hà Tiên, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang (ÐT: 779600)
Mã số: 175220
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thái Hòa
Địa chỉ: Thôn Cao Xá, Xã Thái Hoà, Huyện Bình Giang (ÐT: 779599)

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *