BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-CHÍ LINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-CHÍ LINH

Mã số: 174200
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Chí Linh
Địa chỉ: Khu phố Nguyễn Trãi 2, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh (ÐT: 0220882203)
Mã số: 174410
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phả Lại
Địa chỉ: Khu phố Bình Dương, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh (ÐT: 02203881101)
Mã số: 174300
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bến Tắm
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Phường Bến Tắm, Thị xã Chí Linh (ÐT: 02203887101)
Mã số: 174420
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Lục Đầu Giang
Địa chỉ: Khu Lục Đầu Giang, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh (ÐT: 02203881270)
Mã số: 174280
Bưu cục: Đại lý bưu điện Hoàng Tiến 3
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh (ÐT: 590101)
Mã số: 174540
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Dân
Địa chỉ: Thôn Tư Giang, Xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh (ÐT: 02203888104)
Mã số: 174511
Bưu cục: Kiốt bưu điện Chợ Thiên
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn, Phường Thái Học, Thị xã Chí Linh (ÐT: 888101)
Mã số: 174480
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cổ Thành
Địa chỉ: Thôn Nam Đoài, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh (ÐT: 881800)
Mã số: 174500
Bưu cục: Điểm BĐVHX Nhân Huệ
Địa chỉ: Thôn Chí Linh, Xã Nhân Huệ, Thị xã Chí Linh (ÐT: 881801)
Mã số: 174520
Bưu cục: Điểm BĐVHX An Lạc
Địa chỉ: Thôn Bờ Đa, Xã An Lạc, Thị xã Chí Linh (ÐT: 883901)
Mã số: 174220
Bưu cục: Điểm BĐVHX Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Khê Khẩu, Xã Văn Đức, Thị xã Chí Linh (ÐT: 883900)
Mã số: 174350
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hoàng Hoa Thám
Địa chỉ: Thôn Hố Sếu, Xã Hoàng Hoa Thám, Thị xã Chí Linh (ÐT: 887200)
Mã số: 174370
Bưu cục: Điểm BĐVHX Lê Lợi
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Lê Lợi, Thị xã Chí Linh (ÐT: 887300)
Mã số: 174460
Bưu cục: Điểm BĐVHX Văn An
Địa chỉ: Thôn Trại Sen, Phường Văn An, Thị xã Chí Linh (ÐT: 884600)
Mã số: 174240
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cộng Hòa
Địa chỉ: Thôn Bích Động – Tân Tiến, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh (ÐT: 884400)
Mã số: 174260
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hoàng Tân
Địa chỉ: Thôn Đại Tân, Phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh (ÐT: 590200)
Mã số: 174440
Bưu cục: Điểm BĐVHX Chí Minh
Địa chỉ: Thôn Khang Thọ, Phường Chí Minh, Thị xã Chí Linh (ÐT: 884700)
Mã số: 174560
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đồng Lạc
Địa chỉ: Thôn Trụ Hạ, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh (ÐT: 888300)
Mã số: 174570
Bưu cục: Điểm BĐVHX Kênh Giang
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Kênh Giang, Thị xã Chí Linh (ÐT: 879600)
Mã số: 174510
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thái Học
Địa chỉ: Thôn Ninh Chấp, Phường Thái Học, Thị xã Chí Linh (ÐT: 585400)
Mã số: 174390
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hưng Đạo
Địa chỉ: Thôn Dinh Sơn, Xã Hưng Đạo, Thị xã Chí Linh (ÐT: 581500)
Mã số: 174241
Bưu cục: Đại lý bưu điện Côn Sơn 4
Địa chỉ: Thôn Tiên Sơn, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh (ÐT: 586800)
Mã số: 174336
Bưu cục: Điểm BĐVHX Bắc An
Địa chỉ: Thôn Cổ Mệnh, Xã Bắc An, Thị xã Chí Linh (ÐT: 886300)
Mã số: 174399
Bưu cục: Đại lý bưu điện Kiếp Bạc 5
Địa chỉ: Thôn Bắc Đẩu, Xã Hưng Đạo, Thị xã Chí Linh (ÐT: )

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *