BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-QUẾ VÕ

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-QUẾ VÕ

Mã số:222800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quế Võ
Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ (ÐT: 02223863003)

Mã số:222918
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Quế Võ
Địa chỉ:Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ (ÐT: )

Mã số:222930
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nội Doi
Địa chỉ:Thôn Liễn Thượng, Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ (ÐT: 863249)

Mã số:222990
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Châu Cầu
Địa chỉ:Thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ (ÐT: 864001)

Mã số:223072
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đông Du
Địa chỉ:Thôn Đông Du, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ (ÐT: 863256)

Mã số:222820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Hùng
Địa chỉ:Thôn Lợ, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ (ÐT: 863844)

Mã số:222840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Lương
Địa chỉ:Thôn Yên Đinh, Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ (ÐT: 863842)

Mã số:222850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Lãng
Địa chỉ:Thôn Phấn Trung, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ (ÐT: 864400)

Mã số:222860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng An
Địa chỉ:Thôn Đanh, Xã Bằng An, Huyện Quế Võ (ÐT: 864399)

Mã số:222870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quế Tân
Địa chỉ:Thôn Lạc Xá, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ (ÐT: 863843)

Mã số:222890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Hoà
Địa chỉ:Thôn Bất Phí, Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ (ÐT: 864524)

Mã số:222900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Thống
Địa chỉ:Thôn Thống Thượng, Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ (ÐT: 864523)

Mã số:222970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phượng Mao
Địa chỉ:Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ (ÐT: 864554)

Mã số:222980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Xá
Địa chỉ:Thôn Ngọc Sơn, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ (ÐT: 864217)

Mã số:222991
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Phong
Địa chỉ:Thị tứ Thất Gian, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ (ÐT: 864218)

Mã số:223000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Long
Địa chỉ:Thôn Vân Đoàn, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ (ÐT: 864788)

Mã số:223040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bồng Lai
Địa chỉ:Thôn Bồng Lai, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ (ÐT: 628859)

Mã số:223090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Giả
Địa chỉ:Thôn La Miệt, Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ (ÐT: 864401)

Mã số:223080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mộ Đạo
Địa chỉ:Thôn Tràng Nhiệt, Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ (ÐT: 863848)

Mã số:223100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chi Lăng
Địa chỉ:Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ (ÐT: 863846)

Mã số:223050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cách Bi
Địa chỉ:Thôn Từ Phong, Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ (ÐT: 863845)

Mã số:223060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đào Viên
Địa chỉ:Thôn Lầy, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ (ÐT: 864527)

Mã số:223120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hán Quảng
Địa chỉ:Thôn Hán Đà, Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ (ÐT: 873173)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *