BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-TIÊN DU

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-TIÊN DU

Mã số:221800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tiên Du
Địa chỉ:Phố Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du (ÐT: 02223837025)

Mã số:221930
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn
Địa chỉ:Thôn Chợ Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du (ÐT: 837491)

Mã số:221940
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kcn Tiên Sơn
Địa chỉ:Thôn Móng Núi, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du (ÐT: 714090)

Mã số:222010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tri Phương
Địa chỉ:Thôn Đinh, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du (ÐT: 846058)

Mã số:221900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiên Vân
Địa chỉ:Thôn Kiều, Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du (ÐT: 838500)

Mã số:221990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Đồng
Địa chỉ:Thôn Đại Thượng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du (ÐT: 846021)

Mã số:221960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phật Tích
Địa chỉ:Thôn Ngô Xá, Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du (ÐT: 836001)

Mã số:221910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Vệ
Địa chỉ:Thôn Hộ Vệ, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du (ÐT: 723609)

Mã số:221820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Bão
Địa chỉ:Thôn Hòai Thượng, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du (ÐT: 838800)

Mã số:221980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Chi
Địa chỉ:Thôn Chi Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du (ÐT: 830990)

Mã số:222000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cảnh Hưng
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du (ÐT: 836003)

Mã số:221870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lâm
Địa chỉ:Thôn Đông Phù, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du (ÐT: 838080)

Mã số:221970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Đạo
Địa chỉ:Thôn Nghĩa Chỉ, Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du (ÐT: 836004)

Mã số:221941
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàn Sơn
Địa chỉ:Thôn Đồng Xép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du (ÐT: 838400)

Mã số:221801
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Lũng Giang
Địa chỉ:Thôn Lũng Giang, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du (ÐT: 710722)

Mã số:221890
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thôn Lộ Bao
Địa chỉ:Thôn Lộ Bao, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du (ÐT: )

Mã số:221931
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Đông Sơn
Địa chỉ:Thôn Đông Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du (ÐT: 718550)

Mã số:221981
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Tư Chi
Địa chỉ:Thôn Tư Chi, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du (ÐT: 721000)

Mã số:221942
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Bất Lự
Địa chỉ:Thôn Bất Lự Làng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du (ÐT: 714140)

Mã số:221998
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Đại Đồng
Địa chỉ:Đường KCN Đại Đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du (ÐT: 02413848090)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *