Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-BẮC GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-BẮC GIANG Bắc Giang Khu nhà chính chợ Quán Thành, P. Xương Giang, Tp. Bắc Giang, T. Bắc Giang Phone:0204.625.6688 – Fax: Phụ trách:Vũ Chiến Thắng – Điện thoại:84989068169 Hiệp Hòa 65 Hoàng Văn Thái, khu 4, tt Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang Phone:0204.6530.888 – Fax:lamnv1@viettelpost.com.vn Phụ trách:Nguyễn Văn Lâm – Điện thoại:84987695892 Hoàng…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN DŨNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN DŨNG Mã số:237200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Dũng Địa chỉ:Tiểu Khu 5, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870220) Mã số:237350 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Dân Địa chỉ:Phố Tân An, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng (ÐT: 871511) Mã số:237510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nội Hoàng Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-HIỆP HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-HIỆP HÒA Mã số:236600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hiệp Hòa Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872295) Mã số:236930 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Hoa Địa chỉ:Khu Phố Hoa, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 892049) Mã số:236790 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bách Nhẫn Địa chỉ:Thôn Bách Nhẫn,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-VIỆT YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-VIỆT YÊN Mã số:236100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Việt Yên Địa chỉ:Khu phố Ii, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên (ÐT: 874224) Mã số:236350 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sen Hồ Địa chỉ:Phố Ga Sen Hồ, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên (ÐT: 874230) Mã số:236220 Bưu cục:Điểm BĐVHX Kè Tràng Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-TÂN YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-TÂN YÊN Mã số:235300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Yên Địa chỉ:Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên (ÐT: 878262) Mã số:235510 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhã Nam Địa chỉ:Khu phố Tiến Thắng, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên (ÐT: 879017) Mã số:235570 Bưu cục:Bưu cục…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN THẾ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN THẾ Mã số:234700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Thế Địa chỉ:Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế (ÐT: 876248) Mã số:234860 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỏ Trạng Địa chỉ:Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế (ÐT: 830002) Mã số:235080 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LẠNG GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LẠNG GIANG Mã số:234000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lạng Giang Địa chỉ:Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang (ÐT: 881301) Mã số:234570 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kép Địa chỉ:Xóm Sậm, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang (ÐT: 880538) Mã số:234460 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Giỏ Địa chỉ:Khu phố…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LỤC NGẠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LỤC NGẠN Mã số:233000 Bốc cục:Bưu cục cấp 2 Lục Ngạn Địa chỉ:Khuôn Khải Khải, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn (ĐT: 882261) Mã số:233170 Bạc:Bưu cục 3 Biển Động Địa chỉ:Khu phố Biển, Xã Hải Động, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891501) Mã số:233650 Bưu chính:Bưu cục cấp 3 Đình Kim Địa chỉ:Thôn Kim…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-SƠN ĐỘNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-SƠN ĐỘNG Mã số:232730 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bá Địa chỉ:Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động (ÐT: 886390) Mã số:232660 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Thắng Địa chỉ:Thôn Thước, Xã Phúc Thắng, Huyện Sơn Động (ÐT: 596950) Mã số:232860 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Sơn Địa chỉ:Thôn Chợ, Xã Tuấn Mậu, Huyện…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC GIANG Mã số:230000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Bắc Giang Địa chỉ:Sô´151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 3823823/3900051) Mã số:231482 Bưu cục:Đại lý bưu điện Song Mai Địa chỉ:Đường 34, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang (ÐT: 855092) Mã số:231340 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xương…

Tiếp tục đọc