Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-BẮC KẠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-BẮC KẠN Ba Bể tiểu khu 7 Phone:0963141610 – Fax:0 Phụ trách:Triệu Văn Bình – Điện thoại:84963141610 Bắc Cạn Số 260, Tổ 9A – Phường Đức Xuân – TX Bắc Cạn. Phone:0209.625.0112 – Fax:tuyenvq@viettelpost.com.vn Phụ trách:Vương Quang Tuyến – Điện thoại:84972338883 Chợ Mới – BCN Tổ 7. TT Chợ Mới. Huyện Chợ Mới. Tỉnh…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-PÁC NẶM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-PÁC NẶM Mã số:264300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Pác Nặm Địa chỉ:Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813893001) Mã số:264330 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghiên Loan Địa chỉ:Thôn Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813876392) Mã số:264400 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân La Địa chỉ:Thôn Cọn Luông, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ MỚI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ MỚI Mã số:263800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Mới Địa chỉ:Tổ 7, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới (ÐT: 02813862999) Mã số:263950 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sáu Hai Địa chỉ:Thôn 62, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới (ÐT: 02813865048) Mã số:263980 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cao Kỳ Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ ĐỒN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ ĐỒN Mã số:263200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Đồn Địa chỉ:Tổ 2a, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 02813882388) Mã số:263460 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Thi Địa chỉ:Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3843101) Mã số:263540 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Bằng Địa chỉ:Thôn Tham Thẩu, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BA BỂ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BA BỂ Mã số:262700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ba Bể Địa chỉ:Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể (ÐT: 02813876101) Mã số:262940 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Pù Mắt Địa chỉ:Thôn Pù Mắt, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể (ÐT: 02813850326) Mã số:262920 Bưu cục:Điểm BĐVHX Khang Ninh Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-NGÂN SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-NGÂN SƠN Mã số:262300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ngân Sơn Địa chỉ:Tiểu Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 02813874101) Mã số:262450 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nà Phặc Địa chỉ:Tiểu Khu 2, Thị Trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 02813877225) Mã số:262340 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bằng Khẩu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BẠCH THÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BẠCH THÔNG Mã số:261900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bạch Thông Địa chỉ:Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông (ÐT: 02813850076) Mã số:262100 Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Giàng Địa chỉ:Thôn Nà Tu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3850357) Mã số:262010 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sỹ Bình Địa chỉ:Thôn Nà…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-NA RÌ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-NA RÌ Mã số:261300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Na Rì Địa chỉ:Tổ Phố Mới, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì (ÐT: 02813886226) Mã số:261630 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hảo Nghĩa Địa chỉ:Thôn Khu Chợ, Xã Hảo Nghĩa, Huyện Na Rì (ÐT: 02813887021) Mã số:261600 Bưu cục:Điểm BĐVHX Côn Minh Địa chỉ:Thôn Chợ A,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẮC KẠN Mã số:260000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD Bắc Kạn Địa chỉ:Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813870101) Mã số:261140 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phùng Chí Kiên Địa chỉ:Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813875741) Mã số:261030 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Khai…

Tiếp tục đọc