Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-BẠC LIÊU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-BẠC LIÊU Bà Triệu Số 212 Bà triệu, Phường 3, Bạc Liêu Phone:0291.6266.466 – Fax:0 Phụ trách:Lương Văn Thái – Điện thoại:84978095095 Bạc Liêu Số 237 Trần Huỳnh, P7, Bạc Liêu Phone:02916252666 – Fax:02916252666 Phụ trách:Nguyễn Văn Hoàng – Điện thoại:84962551155 Giá Rai 408 QL 1A, khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HÒA BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HÒA BÌNH Mã số:963200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòa Bình Địa chỉ:Ấp Thị Trấn A – Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3880003) Mã số:963390 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Số 2 Địa chỉ:Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3880012) Mã số:963280 Bưu cục:Bưu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-ĐÔNG HẢI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-ĐÔNG HẢI Mã số:962900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đông Hải Địa chỉ:Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải (ÐT: 3844448) Mã số:962920 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kinh Tư Địa chỉ:Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải (ÐT: 3840720) Mã số:962970 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cây Giang Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-GIÁ RAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-GIÁ RAI Mã số:962600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gía Rai Địa chỉ:Ấp 1, Thị Trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai (ÐT: 3850214) Mã số:962720 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hộ Phòng Địa chỉ:Ấp 1 – Khóm 1, Thị Trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai (ÐT: 3851090) Mã số:962800 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HỒNG DÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HỒNG DÂN Mã số:962400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hồng Dân Địa chỉ:Đường Trần Văn Bảy, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân (ÐT: 876315-876718) Mã số:962510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A Địa chỉ:Ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân (ÐT: 3875916) Mã số:962511 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-VĨNH LỢI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-VĨNH LỢI Mã số:961580 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Sập Địa chỉ:Ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3891601) Mã số:961750 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hưng Địa chỉ:Ấp Tam Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3890511) Mã số:961670 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gia Hội…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-PHƯỚC LONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-PHƯỚC LONG Mã số:962100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phước Long Địa chỉ:Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long (ÐT: 3864240) Mã số:962240 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chủ Chí Địa chỉ:Ấp 2 A, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long (ÐT: 3867115) Mã số:962150 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU Mã số:960000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Bạc Liêu Địa chỉ:Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: 3953922) Mã số:961300 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhà Mát Địa chỉ:Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu (ÐT: 835502) Mã số:961310 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hiệp Thành…

Tiếp tục đọc