Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-BẮC NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-BẮC NINH Bắc Ninh 32 Lê Văn Thịnh – Suối Hoa – TP Bắc Ninh Phone:0222.6250128/29 – Fax: Phụ trách:Nguyễn Văn Trung – Điện thoại:84975540555 Gia Bình Sn 42 Đường Bình Than- Thị Trấn Gia Bình- Huyện Gia Bình- Tỉnh Bắc Ninh Phone:02226282555 – Fax:0 Phụ trách:Nguyễn Duy Kết – Điện thoại:84989345955 KCN Quế…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-LƯƠNG TÀI

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-LƯƠNG TÀI Mã số:223500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lương Tài Địa chỉ:Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài (ÐT: 02223776666) Mã số:223610 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kênh Vàng Địa chỉ:Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài (ÐT: 868300) Mã số:223590 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lai Hạ Địa chỉ:Thôn Lai…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-GIA BÌNH

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-GIA BÌNH Mã số:223200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gia Bình Địa chỉ:Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình (ÐT: 02223556115) Mã số:223360 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Ngụ Địa chỉ:Phố Ngụ, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình (ÐT: 878999) Mã số:223350 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Núi Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-QUẾ VÕ

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-QUẾ VÕ Mã số:222800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quế Võ Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ (ÐT: 02223863003) Mã số:222918 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Quế Võ Địa chỉ:Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ (ÐT: ) Mã số:222930 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nội Doi…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-THUẬN THÀNH

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-THUẬN THÀNH   Mã số:222400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thuận Thành Địa chỉ:Khu Đất mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành (ÐT: 02223770666) Mã số:222570 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trạm Lộ Địa chỉ:Phố Trẹm, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành (ÐT: 866836) Mã số:222430 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình Địa chỉ:Thôn Chợ,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-TỪ SƠN

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-TỪ SƠN Mã số:222100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Từ Sơn Địa chỉ:Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 02223835555) Mã số:222260 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đình Bảng Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 840003) Mã số:222120 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trần…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-TIÊN DU

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-TIÊN DU Mã số:221800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tiên Du Địa chỉ:Phố Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du (ÐT: 02223837025) Mã số:221930 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn Địa chỉ:Thôn Chợ Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du (ÐT: 837491) Mã số:221940 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kcn Tiên Sơn Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-YÊN PHONG

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-YÊN PHONG Mã số:221400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Phong Địa chỉ:Đường Phố Chờ, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong (ÐT: 02223860011) Mã số:221401 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thị Trấn Chờ Địa chỉ:Đường Phố Mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong (ÐT: 860956) Mã số:221620 Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Môn Địa chỉ:Thôn Mẫn Xá,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH Mã số:220000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD Bắc Ninh Địa chỉ:Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 0241 3822702) Mã số:221080 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đáp Cầu Địa chỉ:Sô´642, Khu phố 1 Đáp Cầu, Phường Đáp Cầu, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 821364) Mã số:221240 Bưu…

Tiếp tục đọc