Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-BẾN TRE

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-BẾN TRE Ba Tri Số 17 Đường 19/5, Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, Bến Tre Phone:0275.6250666 – Fax:0 Phụ trách:Huỳnh Văn Hoài – Điện thoại:84971517242 Bình Đại Số 37C/1 đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Phone:0275.6270666 – Fax: Phụ trách:Trần Thị Kiều…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-MỎ CÀY BẮC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-MỎ CÀY BẮC Mã số:932230 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỏ Cày Bắc Địa chỉ:Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 0753-845555) Mã số:932060 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành Bình Địa chỉ:Ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 0753-840700) Mã số:932240 Bưu cục:Bưu cục…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-BÌNH ĐẠI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-BÌNH ĐẠI Mã số:933700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bình Đại Địa chỉ:Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại (ÐT: 3851932-3851339) Mã số:933840 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Châu Hưng Địa chỉ:Ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại (ÐT: 0753-853000) Mã số:933830 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thới Lai Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-BA TRI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-BA TRI Mã số:933300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ba Tri Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-850002) Mã số:933550 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thủy Địa chỉ:Ấp Tân Định, Xã Tân Thuỷ, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-780099) Mã số:933570 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Thủy Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-HẠNH PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-HẠNH PHÚ Mã số:933000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thạnh Phú Địa chỉ:Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 3878200-3878814) Mã số:933160 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao Thạnh Địa chỉ:Ấp Giao Hòa B, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-876444) Mã số:933140 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phong Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-GIỒNG TRÔM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-GIỒNG TRÔM Mã số:932600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Giồng Trôm Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-861055) Mã số:932700 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Lồng Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-862999) Mã số:932820 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hào Địa chỉ:Ấp 1,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-MỎ CÀY NAM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-MỎ CÀY NAM Mã số:932000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỏ Cày Nam Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 3843398-3662797) Mã số:932450 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hương Mỹ Địa chỉ:Ấp Thị, Xã Hương Mỹ, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-849700) Mã số:932330 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-CHỢ LÁCH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-CHỢ LÁCH Mã số:931700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Lách Địa chỉ:Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách (ÐT: 0753-871401) Mã số:931740 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Phụng Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách (ÐT: 0753-874000) Mã số:931800 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cái Mơn Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-CHÂU THÀNH Mã số:931510 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Hóa Địa chỉ:Ấp 1, Xã An Hoá, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-865500) Mã số:931380 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thạch Địa chỉ:Ấp Tân An Thượng, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành (ÐT: 860266) Mã số:931550 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phú Địa chỉ:Ấp Tân…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE Mã số:930000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Bến Tre Địa chỉ:Sô´3/1, Đường Đồng Khởi, Phường 3, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 0753-822162) Mã số:931148 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung tâm dich vụ tin học Địa chỉ:Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 3825754) Mã số:934300 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc