Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-CÀ MAU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-CÀ MAU Cà Mau 18 nguyễn ngọc Sanh, P5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau Phone:02906250088 – Fax: Phụ trách:Huỳnh Trọng Khiêm – Điện thoại:84977348899 Cái Nước 281 QL 1A,TT Cái nước ,Huyện Cái Nước,Tỉnh Cà Mau Phone:0290.6502999 – Fax: Phụ trách:Dương Chí Nam – Điện thoại:84966720720 Lý Thường Kiệt – CMU 79 Lý…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NĂM CĂN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NĂM CĂN Mã số:973900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Năm Căn Địa chỉ:Khóm I, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn (ÐT: 3877850) Mã số:973990 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hàng Vịnh Địa chỉ:Ấp I, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn (ÐT: 879415) Mã số:973950 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đầu Chà Địa chỉ:Ấp Trại Lưới…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-PHÚ TÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-PHÚ TÂN Mã số:973600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Tân Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân (ÐT: 889780) Mã số:973680 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Tân Địa chỉ:Ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân (ÐT: 885715) Mã số:973700 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gò Công…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NGỌC HIỂN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NGỌC HIỂN Mã số:973400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ngọc Hiển Địa chỉ:Ấp Rạch Gốc A, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 3719101) Mã số:973510 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đất Mũi Địa chỉ:Ấp Kinh Đào, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 870501) Mã số:973420 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chợ Thủ Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-ĐẦM DƠI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-ĐẦM DƠI Mã số:973000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đầm Dơi Địa chỉ:Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 858300) Mã số:973240 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vàm Đầm Địa chỉ:Ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 859103) Mã số:973200 Bưu cục:Điểm BĐVHX Quách Phẩm Địa chỉ:Ấp Xóm Dừa, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-CÁI NƯỚC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-CÁI NƯỚC Mã số:972700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cái Nước Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước (ÐT: 07803884184) Mã số:972850 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Mỹ Địa chỉ:Ấp Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước (ÐT: 880115) Mã số:972880 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trần Thới Địa chỉ:Ấp Đầm…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-TRẦN VĂN THỜI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-TRẦN VĂN THỜI Mã số:972300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trần Văn Thời Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 896180) Mã số:972540 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Sông Đốc A Địa chỉ:Khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 0780.3890000) Mã số:972550…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-U MINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-U MINH Mã số:972100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 U Minh Địa chỉ:Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh (ÐT: 863130) Mã số:972220 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khánh Hội Địa chỉ:Ấp 7, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh (ÐT: 865415) Mã số:972200 Bưu cục:Đại lý bưu điện Cái Tàu Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-THỚI BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-THỚI BÌNH Mã số:971800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thới Bình Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình (ÐT: 860004) Mã số:971850 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trí Phải Địa chỉ:Ấp 2, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình (ÐT: 862666) Mã số:971990 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tắc Thủ Địa chỉ:Ấp Tắc Thủ,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU Mã số:970000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Cà Mau Địa chỉ:Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau (ÐT: 836048) Mã số:971470 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tắc Vân Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau (ÐT: 847053) Mã số:971360 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Tất…

Tiếp tục đọc