Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-CAO BẰNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-CAO BẰNG Cao Bằng SN 068, Tổ 17, Phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng Phone:02066254062 – Fax: Phụ trách:Bùi Quốc Tuấn – Điện thoại:841683263333 Hòa An Số 124 Hoàng Bó, Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng Phone:0979942888 – Fax:0 Phụ trách:Hoàng Việt Long – Điện thoại:84979942888 Sông…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-PHỤC HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-PHỤC HÒA Mã số:277800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phục Hòa Địa chỉ:Khu Phố Phục Hòa, Thị Trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hòa (ÐT: 02063.822.101) Mã số:277801 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tà Lùng Địa chỉ:Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa (ÐT: 02063.824.101) Mã số:277840 Bưu cục:Điểm BĐVHX Cách Linh…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THẠCH AN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THẠCH AN Mã số:277100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thạch An Địa chỉ:Khu I, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An (ÐT: 02063.840.195) Mã số:277180 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Lai Địa chỉ:Thôn Nà Cốc, Xã Lê Lai, Huyện Thạch An (ÐT: 840303) Mã số:277160 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Long Địa chỉ:Thôn Bản Nghèn, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-BẢO LÂM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-BẢO LÂM Mã số:276700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bảo Lâm Địa chỉ:Khu Trung Tâm Huyện, Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 0206.3885.105) Mã số:276750 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phong Địa chỉ:Xóm Nà Hu, Xã Vĩnh Phong, Huyện Bảo Lâm (ÐT: ) Mã số:276780 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Quang Địa chỉ:Xóm Nà Luồng,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-BẢO LẠC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-BẢO LẠC Mã số:276200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bảo Lạc Địa chỉ:Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 0206.3870.229) Mã số:276480 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Pán Địa chỉ:Xóm Lũng Pán, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc (ÐT: ) Mã số:276360 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Trị Địa chỉ:Xóm Bản Khuông, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-NGUYÊN BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-NGUYÊN BÌNH Mã số:275600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nguyên Bình Địa chỉ:Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 02063.872.101) Mã số:275850 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tĩnh Túc Địa chỉ:Tổ 7, Thị Trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 0206.3871.146) Mã số:275650 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Bao Địa chỉ:Xóm Nà…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THÔNG NÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THÔNG NÔNG Mã số:275200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thông Nông Địa chỉ:Khu phố Háng Tháng, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông (ÐT: 02063.875.207) Mã số:275220 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Thông Địa chỉ:Xóm Dẻ Rào, Xã Đa Thông, Huyện Thông Nông (ÐT: 875354) Mã số:275260 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Thông Địa chỉ:Xóm Nà…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HÀ QUẢNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HÀ QUẢNG Mã số:274600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hà Quảng Địa chỉ:Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng (ÐT: 02063.862.134) Mã số:274900 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Hà Địa chỉ:Xóm Bản Hoàng 1, Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862179) Mã số:274840 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Nặm Địa chỉ:Khu Lũng…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HÒA AN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HÒA AN Mã số:273800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòa An Địa chỉ:Khu B, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An (ÐT: 02063.860.144) Mã số:273880 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Huệ Địa chỉ:Khu phố Án Lại, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An (ÐT: 0263 508049) Mã số:273930 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nà Rị Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-TRÀ LĨNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-TRÀ LĨNH Mã số:273400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trà Lĩnh Địa chỉ:Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 02063.880.105) Mã số:273410 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Quốc Địa chỉ:Xóm Bản Hía, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880224) Mã số:273430 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Nội Địa chỉ:Xóm Bản Mán,…

Tiếp tục đọc