Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-ĐÀ NẴNG Cách Mạng Tháng 8 – DNG 275 Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng Phone:02366267579 – Fax:0 Phụ trách: – Điện thoại: Cầu Rồng 282 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Phone:0236.6252003 – Fax: Phụ trách:Nguyễn Văn Huy – Điện…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-CẨM LỆ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-CẨM LỆ Mã số:557400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 4 Địa chỉ:Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ (ÐT: 0236.3670069) Mã số:557403 Bưu cục:Đại lý bưu điện Khuê Trung Địa chỉ:Sô´52, Đường Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ (ÐT: ) Mã số:557737 Bưu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-NGŨ HÀNH SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-NGŨ HÀNH SƠN Mã số:556810 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Thủy Địa chỉ:Sô´676, Đường Lê Văn Hiến, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn (ÐT: 0236.3969767) Mã số:556920 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngũ Hành Sơn Địa chỉ:Sô´376, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn (ÐT: 0236.3950666) Mã số:557290…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HÒA VANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HÒA VANG Mã số:556630 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Túy Loan Địa chỉ:Thôn Túy Loan Đông, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3846254) Mã số:556690 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Châu Địa chỉ:Thôn Phong Nam, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3670666) Mã số:556560 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Bắc Địa chỉ:Thôn Phò Nam,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-LIÊN CHIỂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-LIÊN CHIỂU Mã số:555700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 2 Địa chỉ:Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: 0236.3730705) Mã số:555816 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị 2 Địa chỉ:Sô´138A, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: 0236.3734276) Mã số:555850…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-THANH KHÊ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-THANH KHÊ Mã số:555200 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Linh Địa chỉ:Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3692533) Mã số:555210 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đỗ Quang Địa chỉ:Sô´66C, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3819819) Mã số:554380 Bưu cục:Bưu cục cấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-SƠN TRÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-SƠN TRÀ Mã số:553690 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thọ Quang Địa chỉ:Sô´1, Đường Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà (ÐT: 0236.3921488) Mã số:553920 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền Địa chỉ:Sô´924, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà (ÐT: 0236.3932636) Mã số:553300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HẢI CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HẢI CHÂU Mã số:552200 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trưng Nữ Vương Địa chỉ:Sô´436, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3633821) Mã số:552190 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Liên Trì Nam Địa chỉ:Sô´171, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu (ÐT: 0511-3633008) Mã số:551580…

Tiếp tục đọc