Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-ĐẮK NÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-ĐẮK NÔNG Cư Jut 55B Nguyễn Văn Linh, TT Eatling, Cư Jut, Đăk Nông Phone:0261.6293999 – Fax:0 Phụ trách:Bùi Nguyễn Khánh – Điện thoại:84966124848 Kiến Đức 168 Đường Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 6, TT Kiến Đức, Đăk R’Lấp, Đăk Nông Phone:0261.6543333 – Fax:0 Phụ trách:Nguyễn Hữu Quảng – Điện thoại:84965172266 Đăk Mil…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-TUY ĐỨC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-TUY ĐỨC Mã số:643000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tuy Đức Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức (ÐT: 02613646656) Mã số:643080 Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Tân Địa chỉ:Thôn 8, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức (ÐT: ) Mã số:643040 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Rtih Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đắk RTih,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK GLONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK GLONG Mã số:642700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đăk Glong Địa chỉ:Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong (ÐT: 02613540425) Mã số:642710 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ðak Ha Địa chỉ:Thôn I, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong (ÐT: 02613540355) Mã số:642758 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk R’Măng Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đắk R’Măng, Huyện…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-CƯ JÚT

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-CƯ JÚT Mã số:642400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cư Jút Địa chỉ:Khối 6, Thị Trấn Ea T’Ling, Huyện Cư Jút (ÐT: 02613882239) Mã số:642460 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Dong Địa chỉ:Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút (ÐT: 02613680032) Mã số:642418 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tâm Thắng Địa chỉ:Thôn 1,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-KRÔNG NÔ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-KRÔNG NÔ Mã số:642100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Krông Nô Địa chỉ:Khối Trung Tâm, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô (ÐT: 02613584887) Mã số:642113 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk Mâm Địa chỉ:Thôn 8, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô (ÐT: 02613584802) Mã số:642157 Bưu cục:Điểm BĐVHX Buôn Choah Địa chỉ:Thôn 1, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK MIL

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK MIL Mã số:641800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ðak Mil Địa chỉ:Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil (ÐT: 026133741876) Mã số:641910 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Sắk Địa chỉ:Thôn Xuân Lộc 1, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil (ÐT: 02613742944) Mã số:641810 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Mạnh Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK SONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK SONG Mã số:641600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ðak Song Địa chỉ:Tổ 2, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song (ÐT: 02613710154) Mã số:641601 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Bình 1 Địa chỉ:Thôn 10, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song (ÐT: 02613710258) Mã số:641772 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Bình 2 Địa chỉ:Thôn 1, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK RLẤP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK RLẤP Mã số:641300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đắk Rlấp Địa chỉ:Khối 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp (ÐT: 02613648787) Mã số:641430 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhân Cơ Địa chỉ:Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk RLấp (ÐT: 02613649611) Mã số:641390 Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Tín Địa chỉ:Thôn 4, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-GIA NGHĨA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-GIA NGHĨA Mã số:640000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Ðăk Nông Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 02613546111) Mã số:640900 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Hệ 1 Đắk Nông Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 02613545164) Mã số:641129 Bưu cục:Bưu…

Tiếp tục đọc