BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-NẬM PỒ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-NẬM PỒ Mã số:385310 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nậm Pồ Địa chỉ:Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 02153745666) Mã số:385412 Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin Địa chỉ:Bản Nậm Tin 1, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01255504558) Mã số:385402 Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG ẢNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG ẢNG Mã số:384800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Ảng Địa chỉ:Tổ 7, Thị Trấn Mường Ẳng, Huyện Mường Ảng (ÐT: 02153865103) Mã số:382790 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Đăng Địa chỉ:Bản Đăng, Xã Mường Đăng, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0916957936) Mã số:382890 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ẳng Tở Địa chỉ:Bản Cha Cuông, Xã Ẳng…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG NHÉ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG NHÉ Mã số:384000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Nhé Địa chỉ:Khối Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé (ÐT: 02153740019) Mã số:384050 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Toong Địa chỉ:Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0943334902) Mã số:384030 Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Chung Chải Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG LAY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG LAY Mã số:383900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tx Mường Lay Địa chỉ:Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay (ÐT: 02153852303) Mã số:383980 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nậm Cản Địa chỉ:Tổ 4, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay (ÐT: 02153852301) Mã số:383940 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lay Nưa Địa chỉ:Bản…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG CHÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG CHÀ Mã số:383300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Chà Địa chỉ:Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà (ÐT: 02153842641) Mã số:383500 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Mơn Địa chỉ:Bản Búng Giắt, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà (ÐT: 01667864972) Mã số:383480 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Tùng Địa chỉ:Bản Mường Tùng,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-TỦA CHÙA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-TỦA CHÙA Mã số:383600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tủa Chùa Địa chỉ:Khu phố Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 02153845103) Mã số:383610 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xá Nhè Địa chỉ:Bản Tính B, Xã Sáng Nhè, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929094) Mã số:383800 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Báng Địa chỉ:Đội 2,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-TUẦN GIÁO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-TUẦN GIÁO Mã số:382500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tuần Giáo Địa chỉ:Khu phố Tân Giang, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 02153862376) Mã số:382640 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phình Sáng Địa chỉ:Bản Nậm Din, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 793) Mã số:382600 Bưu cục:Điểm BĐVHX Pú Nhung Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN Mã số:381830 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bản Phủ Địa chỉ:Bản Phiêng Cá, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên (ÐT: 02303821172) Mã số:381400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Điện Biên Địa chỉ:Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Mường Thanh, Huyện Điện Biên (ÐT: 02153924159) Mã số:381410 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Xương Địa chỉ:Bản…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN ĐÔNG Mã số:382000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Điện Biên Đông Địa chỉ:Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 02153891234) Mã số:382140 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phì Nhừ Địa chỉ:Bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0979924884) Mã số:382240 Bưu cục:Điểm BĐVHX…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN PHỦ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN PHỦ Mã số:380000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Tp Điện Biên Phủ Địa chỉ:Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153825835) Mã số:381170 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Bình Địa chỉ:Tổ Dân Phố 3, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: (0230)3831985) Mã số:381100…

Tiếp tục đọc