BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN HỒNG NGỰ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN HỒNG NGỰ Mã số:872220 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Huyện Hồng Ngự Địa chỉ:Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 586808) Mã số:872290 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thuận A Địa chỉ:Ấp Phú Thạnh A, Xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 582001) Mã số:872270 Bưu cục:Điểm BĐVHX Long…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN CAO LÃNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN CAO LÃNH Mã số:874000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cao Lãnh Địa chỉ:Đường Nguyễn Minh Trí, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 0673 522 379) Mã số:874160 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kiến Văn Địa chỉ:Ấp 4 (1878_2503), Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 914109) Mã số:874170 Bưu cục:Điểm…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-CHÂU THÀNH Mã số:873860 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nha Mân Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành (ÐT: 620173) Mã số:873870 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Nhuận Đông Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành (ÐT: 621026) Mã số:873940 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Tân…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-SA ĐÉC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-SA ĐÉC Mã số:873100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sađéc Địa chỉ:Sô´90, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 861025) Mã số:873580 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú Đông Địa chỉ:Đường Ngã Bát, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 862701) Mã số:873330 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Qui Đông Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-LAI VUNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-LAI VUNG Mã số:872800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lai Vung Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung (ÐT: ‎02773651651) Mã số:872890 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 54, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung (ÐT: 649101) Mã số:872940 Bưu cục:Điểm BĐVHX…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-LẤP VÒ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-LẤP VÒ Mã số:872730 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh Địa chỉ:Ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò (ÐT: 670015) Mã số:872640 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Mỹ Địa chỉ:Ấp Tân Thuận B, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò (ÐT: 663001) Mã số:872641 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ An Hưng A…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-THANH BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-THANH BÌNH Mã số:872400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Bình Địa chỉ:Sô´19, Đường Quốc Lộ 30, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình (ÐT: 833001) Mã số:872510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Huề Địa chỉ:Sô´109b, Ấp Tân Phong, Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình (ÐT: 535001) Mã số:872480 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-THỊ XÃ HỒNG NGỰ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-THỊ XÃ HỒNG NGỰ Mã số:872100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hồng Ngự Địa chỉ:Đường Trương Định, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự (ÐT: 837500) Mã số:872300 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình A Địa chỉ:Ấp An Lợi, Xã An Bình A, Thị xã Hồng Ngự (ÐT: 838909) Mã số:872150 Bưu cục:Điểm BĐVHX An…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-TÂN HỒNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-TÂN HỒNG Mã số:871900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Hồng Địa chỉ:Sô´14, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng (ÐT: 830101) Mã số:872010 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giồng Găng Địa chỉ:Ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng (ÐT: 067525001) Mã số:871960 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thông Bình…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-TAM NÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-TAM NÔNG Mã số:871700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tam Nông Địa chỉ:Đường Nguyễn Sinh Sắc ( Ấp 2), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 827401) Mã số:871830 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Long Địa chỉ:Ấp An Phú, Xã An Long, Huyện Tam Nông (ÐT: 067 981101) Mã số:871820 Bưu…

Tiếp tục đọc