Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-GIA LAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-GIA LAI An Khê 324 Quang Trung,P.An Phú,Thị xã An Khê,Tỉnh Gia Lai Phone:0269.6251526 – Fax:0 Phụ trách:Võ Thị Anh Đào – Điện thoại:84972899971 Ayun Pa 79A Hoàng Văn Thụ P. Đoàn Kết Thị xã AyunPa Tỉnh Gia Lai Phone:0269.629.1111 – Fax:0 Phụ trách:Nguyễn Trọng Nguyên – Điện thoại:84975823779 Chư Sê SỐ 835 HÙNG…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PƯH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PƯH Mã số:605050 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Pưh Địa chỉ:Thôn Hòa Tín, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh (ÐT: 02693850043) Mã số:604990 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Dreng Địa chỉ:Làng Tung Dao, Xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh (ÐT: 850374) Mã số:605000 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Hrú Địa chỉ:Thôn Phú Quang,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-PHÚ THIỆN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-PHÚ THIỆN Mã số:606900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Thiện Địa chỉ:Khu phố 1, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện (ÐT: 02693882345) Mã số:605370 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Yeng Địa chỉ:Thôn Kte Lớn A, Xã Ia Yeng, Huyện Phú Thiện (ÐT: 852873) Mã số:605380 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư A Thai Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-LA PA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-LA PA Mã số:606600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ia Pa Địa chỉ:Thôn Blôm, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa (ÐT: 02693655005) Mã số:606710 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ia Mrơn Địa chỉ:Thôn Ama Rin 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Ia Pa (ÐT: 3655307) Mã số:606670 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Broái Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-ĐAK PƠ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-ĐAK PƠ Mã số:606400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đak Pơ Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ (ÐT: 02693738002) Mã số:606450 Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư An Địa chỉ:Thôn Hiệp An, Xã Cư An, Huyện Đak Pơ (ÐT: 833040) Mã số:606510 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thành Địa chỉ:Thôn 3, Xã An Thành,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-KRÔNG PA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-KRÔNG PA Mã số:606000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Krông Pa Địa chỉ:Sô´08, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa (ÐT: 02693853156) Mã số:606130 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ia Siêm Địa chỉ:Thôn Chợ, Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa (ÐT: 859001) Mã số:606190 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Cần Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-KÔNG CHRO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-KÔNG CHRO Mã số:605700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kông Chro Địa chỉ:Sô´215, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro (ÐT: 02693835343) Mã số:605790 Bưu cục:Điểm BĐVHX Kông Yang Địa chỉ:Thôn 4, Xã Kong Yang, Huyện Kông Chro (ÐT: 835428) Mã số:605850 Bưu cục:Điểm BĐVHX Yang Trung Địa chỉ:Thôn 9, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-AYUN PA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-AYUN PA Mã số:605300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ayun Pa Địa chỉ:Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa (ÐT: 02693852452) Mã số:605500 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Rtô Địa chỉ:Buôn Phu Ma Nher 2, Xã Ia Rtô, Thị xã Ayun Pa (ÐT: 652303) Mã số:605510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ SÊ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ SÊ   Mã số:604700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Sê Địa chỉ:Sô´723, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê (ÐT: 02963851102) Mã số:604870 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Glai Địa chỉ:Thôn Điểm 3, Xã Ia Glai, Huyện Chư Sê (ÐT: 3767502) Mã số:604920 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Hlốp Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PRÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PRÔNG Mã số:604200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Prông Địa chỉ:Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông (ÐT: 02693843000) Mã số:604260 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Mỹ Địa chỉ:Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông (ÐT: 02693847333) Mã số:604280 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Phìn Địa chỉ:Thôn Duy…

Tiếp tục đọc