Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HÀ GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HÀ GIANG Bắc Quang Số 698 Trường Trinh TT Bắc Quang TP Hà Giang Phone:02196251818 – Fax:0 Phụ trách:Hoàng Minh Tuyến – Điện thoại:84988631984 Hà Giang Số 218b đường Nguyễn Trãi – p.Nguyễn trãi TP.Hà Giang Phone:0219 6280998 – Fax: Phụ trách:Vũ Thị Sâm – Điện thoại:84983521160 Minh Khai – HGG Số 127 đường…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-QUANG BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-QUANG BÌNH Mã số:315260 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Lang Địa chỉ:Thôn Thôn Hạ, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình (ÐT: 821725) Mã số:315280 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Giang Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình (ÐT: 890068) Mã số:315201 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Yên Địa chỉ:Thôn Yên Ngoan, Xã Tiên…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-BẮC QUANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-BẮC QUANG Mã số:314880 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Hành Địa chỉ:Thôn Trang, Xã Bằng Hành, Huyện Bắc Quang (ÐT: 818002) Mã số:315091 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Yên Địa chỉ:Thôn Ke Nhan, Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang (ÐT: 890010) Mã số:314801 Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Quang Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-XÍN MẦN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-XÍN MẦN Mã số:314510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Díu Địa chỉ:Thôn Díu Thượng, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần (ÐT: 836190) Mã số:314400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Xín Mần Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần (ÐT: 836266. 3837699) Mã số:314680 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Trì Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-HOÀNG SU PHÌ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-HOÀNG SU PHÌ Mã số:314140 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Dịch Địa chỉ:Khu Trung Tâm Xã, Xã Nậm Dịch, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831220) Mã số:314210 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thông Nguyên Địa chỉ:Khu Chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831249) Mã số:314230 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Ty Địa chỉ:Thôn Nậm Ty,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-VỊ XUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-VỊ XUYÊN Mã số:313580 Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Bồ Địa chỉ:Thôn Thác Hồng, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 819016) Mã số:313400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vị Xuyên Địa chỉ:Tổ 2, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 826265. 3825959) Mã số:313710 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thành Địa chỉ:Thôn Chung, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-QUẢNG BẠ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-QUẢNG BẠ Mã số:313210 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tùng Vài Địa chỉ:Thôn Lao Chải, Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846275) Mã số:313230 Bưu cục:Điểm BĐVHX Quyết Tiến Địa chỉ:Thôn Hoàng Lan, Xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846276) Mã số:313130 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Vân Địa chỉ:Thôn Mã Hồng, Xã Thanh Vân,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-ĐỒNG VÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-ĐỒNG VÂN Mã số:312950 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Phìn Địa chỉ:Thôn Tráng Trà Phìn, Xã Lũng Phìn, Huyện Đồng Văn (ÐT: 871212) Mã số:312640 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Cú Địa chỉ:Thôn Thèn Ván, Xã Lũng Cú, Huyện Đồng Văn (ÐT: 099419002) Mã số:312790 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sủng Là Địa chỉ:Thôn Sủng Là Dưới, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-MÈO VẠC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-MÈO VẠC   Mã số:312130 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Vĩ Địa chỉ:Thôn Lùng Lình A, Xã Sơn Vĩ, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 099419001) Mã số:312260 Bưu cục:Điểm BĐVHX Pải Lủng Địa chỉ:Thôn Pải Lủng, Xã Pải Lủng, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 856393) Mã số:312390 Bưu cục:Điểm BĐVHX Cán Chu Phìn Địa chỉ:Thôn Nà Pòng,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-YÊN MINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-YÊN MINH Mã số:311500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Minh Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh (ÐT: 852006) Mã số:311750 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mậu Duệ Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh (ÐT: 852089) Mã số:311820 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Hồ Địa chỉ:Thôn Lũng…

Tiếp tục đọc