Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HẢI DƯƠNG Bình Giang Số 10 Trần Hưng Đạo,TT. Kẻ Sặt ,Bình Giang, Hải Dương Phone:0220.6.569.569 – Fax:0 Phụ trách:Nguyễn Thị Vững – Điện thoại:841696942955 Cẩm Bình KTM Ghẽ,xã Tân Trường,Cẩm Giàng – Hải Dương Phone:02206.293.288 – Fax:02206.293.288 Phụ trách:Lương Trọng Quỳnh – Điện thoại:84972118822 Gia Lộc 272 Nguyễn Chế nghĩa – Thị trấn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-TỨ KỲ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-TỨ KỲ   Mã số:176500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tứ Kỳ Địa chỉ:Thôn An Nhân đông, Thị Trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 02203747273) Mã số:176580 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Đạo Địa chỉ:Thị tứ Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 02203748101) Mã số:176730 Bưu cục:Bưu cục cấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-NINH GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-NINH GIANG   Mã số:176100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ninh Giang Địa chỉ:Khu 6, Thị Trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang (ÐT: 02203767221) Mã số:176300 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kiến Quốc Địa chỉ:Thôn Cúc Thị, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang (ÐT: 02203769101) Mã số:176260 Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Quang…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-THANH MIỆN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-THANH MIỆN   Mã số:175800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Miện Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện (ÐT: 02203736500) Mã số:175880 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hồng Quang Địa chỉ:Thôn Đông La, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện (ÐT: 02203738207) Mã số:175990 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngũ Hùng…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-GIA LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-GIA LỘC Mã số:175400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gia Lộc Địa chỉ:Thôn Phương Điếm, Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc (ÐT: 02203716466) Mã số:175590 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đoàn Thượng Địa chỉ:Thôn Tháng, Xã Đoàn Thượng, Huyện Gia Lộc (ÐT: 02203930699) Mã số:175660 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hồng Hưng Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-BÌNH GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-BÌNH GIANG Mã số: 175100 Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Bình Giang Địa chỉ: Khu 1 ( Đường Điện Biên ), Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang (ÐT: 02203777112) Mã số: 175260 Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Thái Học Địa chỉ: Thôn Phủ, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang (ÐT: 02203778225)…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU DIÊN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-CẨM GIÀNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-CẨM GIÀNG Mã số: 174700 Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Cẩm Giàng Địa chỉ: Khu phố 16, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 02203786101) Mã số: 174880 Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Cẩm Giàng Ga Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Cẩm Giàng, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 02203789101) Mã số:…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-CHÍ LINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-CHÍ LINH Mã số: 174200 Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Chí Linh Địa chỉ: Khu phố Nguyễn Trãi 2, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh (ÐT: 0220882203) Mã số: 174410 Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phả Lại Địa chỉ: Khu phố Bình Dương, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh (ÐT:…

Tiếp tục đọc