Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HẢI PHÒNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HẢI PHÒNG An Dương Số 100 tổ 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng Phone:02256645999 – Fax:01689966625 Phụ trách:Vũ Quang Tú – Điện thoại:84989194851 An Lão Số 26 ngô quyền,khu hoàng xá,thị trấn an lão,tp hải phòng Phone:02256578555 – Fax:0968032387 Phụ trách:Nguyễn Như Din – Điện thoại:84968032387 Cát Bà 117…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-DƯƠNG KINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-DƯƠNG KINH Mã số:186730 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Nghĩa Địa chỉ:Ấp Đồn Riêng, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh (ÐT: 02253860221) Mã số:186790 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Hương Địa chỉ:Thôn Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh (ÐT: 02253881581) Mã số:186740 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành Địa chỉ:Thôn Tân…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-HẢI AN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-HẢI AN Mã số:187540 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hải An Địa chỉ:Đường Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi, Quận Hải An (ÐT: ) Mã số:187690 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Rào Địa chỉ:Sô´45, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An (ÐT: ) Mã số:187520 Bưu cục:Bưu cục cấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-CÁT HẢI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-CÁT HẢI Mã số:187300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cát Hải Địa chỉ:Sô´0, Tiểu Khu 1b, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải (ÐT: 022533888951) Mã số:187380 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Quang Địa chỉ:Sô´0, Khu Lục Độ, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải (ÐT: 0225886301) Mã số:187310 Bưu cục:Bưu cục cấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-ĐỒ SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-ĐỒ SƠN Mã số:187100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tx Đồ Sơn Địa chỉ:Sô´85, Đường Lý Thánh Tông, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn (ÐT: 02253861289) Mã số:186960 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Đức Địa chỉ:Thôn Đức Hậu I, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn (ÐT: 860596)

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-KIẾN THỤY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-KIẾN THỤY Mã số:186940 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tú Sơn Địa chỉ:Thôn Nãi Sơn, Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thuỵ (ÐT: 02253560207) Mã số:186810 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Bằng Địa chỉ:Thôn Kim Đới 1, Xã Hữu Bằng, Huyện Kiến Thuỵ (ÐT: 881068) Mã số:186750 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Đồng Địa chỉ:Thôn Phong Cầu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-VĨNH BẢO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-VĨNH BẢO Mã số:186200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Bảo Địa chỉ:Sô´129, Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo (ÐT: 02253885333) Mã số:186520 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Am Địa chỉ:Thôn Nam Am, Xã Tam Cường, Huyện Vĩnh Bảo (ÐT: 02253982099 ) Mã số:186460 Bưu cục:Bưu cục…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-TIÊN LÃNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-TIÊN LÃNG Mã số:185600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tiên Lãng Địa chỉ:Khu Ii, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng (ÐT: 02253883005) Mã số:185960 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hùng Thắng Địa chỉ:Thôn Thôn 16, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng (ÐT: 02253882642) Mã số:185660 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Bình Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-AN LÃO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-AN LÃO Mã số:185300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 An Lão Địa chỉ:Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão (ÐT: 02253872398) Mã số:185330 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Tràng Địa chỉ:Sô´0, Thôn An Tràng, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão (ÐT: 02253891000) Mã số:185420 Bưu cục:Bưu cục…

Tiếp tục đọc