Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HẬU GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HẬU GIANG Cái Tắc 56 Quốc lộ 61, Ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang Phone:02936265599,0981106879 – Fax:minhem@viettelpost.com.vn Phụ trách:Nguyen Minh Em – Điện thoại:84988874786 Hậu Giang 34 Đường 30/4 -Phường 1 – TX.Vị Thanh – T.Hậu Giang Phone:02936260892, 0968111618 – Fax:chanhtt@viettelpost.com.vn Phụ trách:Trần Thiện Chánh –…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-NGÃ BẢY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-NGÃ BẢY Mã số:912980 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Thành Địa chỉ:Ấp Sơn Phú, Xã Đại Thành, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: 02933867499) Mã số:913000 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành Địa chỉ:Ấp Sơn Phú II, Xã Tân Thành, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: 02933960686) Mã số:912920 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lái Hiếu Địa chỉ:Khu vực 6,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-CHÂU THÀNH Mã số:912700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành Địa chỉ:Ấp Đông Mỹ, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành (ÐT: 0711.3948033) Mã số:912750 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Phước A Địa chỉ:Ấp Phước Long, Xã Đông Phước A, Huyện Châu Thành (ÐT: 02933948222) Mã số:912790 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Phước Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-CHÂU THÀNH A

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-CHÂU THÀNH A Mã số:912500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành A Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A (ÐT: 02933946502) Mã số:912530 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cái Tắc Địa chỉ:Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A (ÐT: 02933953087) Mã số:912510 Bưu cục:Bưu…

Tiếp tục đọc

Uncategorized

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-VỊ THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-VỊ THỦY Mã số:912200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vị Thủy Địa chỉ:Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 0711.3571007) Mã số:912260 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vị Thanh Địa chỉ:Ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 02933566100) Mã số:912330 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Thắng Địa chỉ:Ấp 9, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-PHỤNG HIỆP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-PHỤNG HIỆP Mã số:911800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phụng Hiệp Địa chỉ:Sô´451, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp (ÐT: 07113996007) Mã số:911930 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa An Địa chỉ:Ấp Cầu Xáng, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp (ÐT: 029333869500) Mã số:911890 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-LONG MỸ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-LONG MỸ Mã số:911630 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Hưng Địa chỉ:Ấp 7, Xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 871000) Mã số:911500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 TX Long Mỹ Địa chỉ:Sô´4, Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 0711.3871666) Mã số:911650 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trà Lồng…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-VỊ THANH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-VỊ THANH Mã số:910000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 TT Vị Thanh Địa chỉ:Sô´6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 029333876591) Mã số:911360 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phường 7 Địa chỉ:Khu vực 2, Phường 7, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 02933879255) Mã số:911340 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân…

Tiếp tục đọc