Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HÒA BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HÒA BÌNH Hòa Bình – HBH SN 17 Đường Chi Lăng TP Hòa Bình Phone:02182220178 – Fax: Phụ trách:Lưu Thái Sơn – Điện thoại:84962118383 Lương Sơn SN 17 TK7, Thị Trấn Lương Sơn, Hòa Bình Phone:02186522186 – Fax:0 Phụ trách:Lê Đức Phong – Điện thoại:84964199299 Tân Lạc Số 118 Khu 3 TT Mường Khến,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-LẠC THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-LẠC THỦY Mã số:355800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lạc Thủy Địa chỉ:Tiểu Khu 3, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 02183874119) Mã số:355970 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình Địa chỉ:Thôn Chợ Đập, Xã An Bình, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 02183874422) Mã số:356020 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tâm Địa chỉ:Thôn Đồng Phú,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-KIM BÔI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-KIM BÔI Mã số:355100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kim Bôi Địa chỉ:Khu Tân Thành, Thị Trấn Bo, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183871101) Mã số:355420 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bãi Chạo Địa chỉ:Xóm Bái Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183871192) Mã số:355610 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Thượng Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-YÊN THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-YÊN THỦY Mã số:355000 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồn Dương Địa chỉ:Xóm Hổ I, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 02183866603) Mã số:354970 Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Trị Địa chỉ:Xóm Yªn tiÕn, Xã Yên Trị, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864441) Mã số:354870 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Hiệu Địa chỉ:Xóm Thượng, Xã Bảo…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-LẠC SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-LẠC SƠN Mã số:354000 Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Phú Địa chỉ:Xóm Mới, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861373) Mã số:353900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lạc Sơn Địa chỉ:Khu phố Đoàn kết, Thị Trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 02183 861102) Mã số:353920 Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Vũ Địa chỉ:Xóm Beo,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-CAO PHONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-CAO PHONG Mã số:353700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cao Phong Địa chỉ:Khu Khu 2, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 02183846101) Mã số:353712 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nông Trường Địa chỉ:Khu 5, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 021833844102) Mã số:353720 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Phong Địa chỉ:Xóm…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-MAI CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-MAI CHÂU Mã số:353300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mai Châu Địa chỉ:Khu Phố Vãng, Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu (ÐT: 02183867091) Mã số:353310 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tòng Đậu Địa chỉ:Xóm Nhuối, Xã Tòng Đậu, Huyện Mai Châu (ÐT: 867265) Mã số:353390 Bưu cục:Điểm BĐVHX Pà Cò Địa chỉ:Thôn km45, Xã Pà…

Tiếp tục đọc

Uncategorized

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-TÂN LẠC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-TÂN LẠC Mã số:352700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Lạc Địa chỉ:Tiểu Khu 3, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc (ÐT: 02183834017) Mã số:353040 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tử Nê Địa chỉ:Xóm 3 Phố Chùa, Xã Tử Nê, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834033) Mã số:353100 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Mỹ Địa chỉ:Xóm Dường,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-ĐÀ BẮC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-ĐÀ BẮC Mã số:352200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đà Bắc Địa chỉ:Tiểu Khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc (ÐT: 02183927005) Mã số:352520 Bưu cục:Điểm BĐVHX Toàn Sơn Địa chỉ:Ấp Tróc s¬n, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc (ÐT: 827203) Mã số:352230 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hào Lý Địa chỉ:Xóm Quyết…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-LƯƠNG SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-LƯƠNG SƠN Mã số:351700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 L­ương Sơn Địa chỉ:Tiểu Khu 8, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 02183824180) Mã số:352040 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Lập Địa chỉ:Xóm Ao Kềnh, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn (ÐT: 021833822190) Mã số:351750 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm Sơn Địa chỉ:Xóm Rổng Tằm,…

Tiếp tục đọc