Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HƯNG YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-HƯNG YÊN Hưng Yên 239 Phạm Ngũ Lão, P. Quang Trung, TP.Hưng Yên, Hưng Yên Phone:02216.250.099 – Fax: Phụ trách:Trần Văn Toán – Điện thoại:84965064666 Khoái Châu Yên Lịch, Dân Tiến, Khoái châu, Hưng Yên Phone:02216.522.999 – Fax: Phụ trách:Trần Duy Nhất – Điện thoại:84989512444 Kim Động 294 Đường Nguyễn Lương Bằng – Kim…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-VĂN GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-VĂN GIANG Mã số:163800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Văn Giang Địa chỉ:Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang (ÐT: 03213 3931108) Mã số:163801 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Văn Phúc Địa chỉ:Thôn Công Luận 1, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang (ÐT: 930081) Mã số:163830 Bưu cục:Bưu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-VĂN LÂM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-VĂN LÂM Mã số:163500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Văn Lâm Địa chỉ:Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm (ÐT: 0321 3789789) Mã số:163507 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Như Quỳnh Địa chỉ:Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm (ÐT: 987596) Mã số:163511 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu Cục KHL-TMĐT Văn Lâm Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-MỸ HÀO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-MỸ HÀO Mã số:163200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỹ Hào Địa chỉ:Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 0321 3742742) Mã số:163201 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bần Địa chỉ:Phố Bần, Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 943103) Mã số:163250 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Thứa Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-YÊN MỸ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-YÊN MỸ Mã số:162900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Mỹ Địa chỉ:Đường 39, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 0321 961961) Mã số:162960 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trai Trang Địa chỉ:Thôn Trai Trang, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 964102) Mã số:163010 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Từ Hồ…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-KHOÁI CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-KHOÁI CHÂU Mã số:162500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Khoái Châu Địa chỉ:Đường 204, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu (ÐT: 03213 911 911) Mã số:162620 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đông Kết Địa chỉ:Xóm 23, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu (ÐT: 910104) Mã số:162511 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bô Thời…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-KIM ĐỘNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-KIM ĐỘNG Mã số:162200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kim Động Địa chỉ:Đường 39a, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động (ÐT: 0321 3811500) Mã số:162270 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trương Xá Địa chỉ:Thôn Trương Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động (ÐT: 818101) Mã số:162330 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đức Hợp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-ÂN THI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-ÂN THI Mã số:161800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ân Thi Địa chỉ:Sô´1, Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi (ÐT: 03213 837837) Mã số:161840 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phúc Địa chỉ:Thôn Phúc Tá, Xã Tân Phúc, Huyện Ân Thi (ÐT: 835101) Mã số:162040 Bưu cục:Bưu cục cấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-PHÙ CỪ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-PHÙ CỪ Mã số:161600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phù Cừ Địa chỉ:Thôn Cao Xá, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ (ÐT: 0321 3850850) Mã số:161680 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đình Cao Địa chỉ:Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ (ÐT: 854008) Mã số:161700 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 La…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-TIÊN LỮ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-TIÊN LỮ Mã số:161300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tiên Lữ Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Vương, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 0321 3872872) Mã số:161370 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba Hàng Địa chỉ:Khu phố Ba Hàng, Xã Thủ Sĩ, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 877707) Mã số:161430 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thụy Lôi…

Tiếp tục đọc