Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-KHÁNH HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-KHÁNH HÒA Cam Lâm 133 Trường Chinh, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà Phone:02586272777 – Fax:0 Phụ trách:Hoàng Văn Điến – Điện thoại:841699575575 Cam Ranh 2715 Hùng Vương, Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hoà Phone:02586556555 – Fax: Phụ trách:Tưởng Ngọc Anh Tuấn – Điện thoại:84985555369 Chợ Đầm 291 Thống Nhất, Phường Phương Sài, TP…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-CAM LÂM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-CAM LÂM Mã số:655340 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Suối Dầu Địa chỉ:Thôn Khánh Thành, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm (ÐT: 740001) Mã số:655350 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Suối Tân Địa chỉ:Thôn Vĩnh Phú, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm (ÐT: 743001) Mã số:655211 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cam An Nam…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-TRƯỜNG SA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-TRƯỜNG SA Mã số:654800 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trường Sa Địa chỉ:Cụm Quân Cảng Cam Ranh, Xã Song Tử Tây, Huyện Trường Sa (ÐT: 3858142) Mã số:654820 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đảo Trường Sa Lớn Địa chỉ:Dãy nhà Trường Sa lớn, Khu dân cư Đảo Trường sa lớn, Thị Trấn Trường Sa, Huyện Trường…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-CAM RANH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-CAM RANH   Mã số:654510 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cam Phúc Địa chỉ:Khóm 3, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 3857201) Mã số:654680 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cam Phước Đông Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 997022) Mã số:654530 Bưu cục:Bưu cục…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-KHÁNH SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-KHÁNH SƠN Mã số:654200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Khánh Sơn Địa chỉ:Sô´35, Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn (ÐT: 3869201) Mã số:654220 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Trung Địa chỉ:Thôn 1, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn (ÐT: 869067) Mã số:654230 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hiệp Địa chỉ:Thôn 2, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-KHÁNH VĨNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-KHÁNH VĨNH Mã số:654000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Khánh Vĩnh Địa chỉ:Sô´09, Đường 2tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 3790270) Mã số:654130 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Cầu Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 790433) Mã số:654020 Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Nam Địa chỉ:Thôn Hòn Dù,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-DIÊN KHÁNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-DIÊN KHÁNH Mã số:653700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Diên Khánh Địa chỉ:Sô´52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh (ÐT: 3850206) Mã số:653800 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Diên Phước Địa chỉ:Thôn An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh (ÐT: 780100) Mã số:653770 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-VẠN NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-VẠN NINH   Mã số:653500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vạn Ninh Địa chỉ:Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 3841002) Mã số:653570 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Lãnh Địa chỉ:Thôn Đông Nam, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 842105) Mã số:653550 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tu Bong…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-NINH HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-NINH HÒA Mã số:652970 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòn Khói Địa chỉ:Khu Phú Thọ 2, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 849200) Mã số:652900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ninh Hòa Địa chỉ:Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 3846836) Mã số:652920 Bưu cục:Bưu cục…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-NHA TRANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-NHA TRANG Mã số:652550 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đường Đệ Địa chỉ:Sô´30, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang (ÐT: 550013) Mã số:651100 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tháp Bà Địa chỉ:Cụm Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 831105) Mã số:651190 Bưu cục:Bưu cục…

Tiếp tục đọc