Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-KIÊN GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-KIÊN GIANG An Biên số 11 Khu phố 3 Thị trấn thứ 3, huyện An Biên, Kiên Giang Phone:02976298989 – Fax:0 Phụ trách:Lê Trường Nhân – Điện thoại:841698387300 An Thới – KGG 275 B Nguyễn Văn Cừ , TT.An Thới , Huyện Phú Quốc Phone:02976.29.87.87 – Fax:0 Phụ trách:Dương Hà Duy Linh – Điện…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GIANG THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GIANG THÀNH Mã số:921851 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Khánh Hòa Địa chỉ:Ấp Hòa Khánh, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành (ÐT: 02973859301) Mã số:921860 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trần Thệ Địa chỉ:Ấp Trần Thệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành (ÐT: 02973859046) Mã số:921840 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Điều Địa chỉ:Ấp Cống Cả, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-U MINH THƯỢNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-U MINH THƯỢNG Mã số:922551 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Yên Địa chỉ:Ấp Xẻo Kè A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng (ÐT: 02973520001) Mã số:922720 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Minh Bắc Địa chỉ:Ấp An Thạnh, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng (ÐT: 02973549001) Mã số:923370 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Chánh Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-KIÊN HẢI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-KIÊN HẢI Mã số:924100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kiên Hải Địa chỉ:Ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải (ÐT: 02973830022) Mã số:924120 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bãi Nhà A Địa chỉ:Ấp Bãi Nhà A, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải (ÐT: 02973830511) Mã số:924110 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Sơn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GIỒNG RIỀNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GIỒNG RIỀNG Mã số:923800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Giồng Riềng Địa chỉ:Khu Nội Ô, Thị Trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973821197) Mã số:923940 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Thạnh Địa chỉ:Ấp Đồng Tràm, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973822614) Mã số:923920 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bàn Tân Định Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GÒ QUAO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GÒ QUAO Mã số:923500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gò Quao Địa chỉ:Ấp Phước Hưng 1, Thị Trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973824072) Mã số:923680 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Tuy Địa chỉ:Ấp Tân Đời, Xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973826901) Mã số:923510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Hưng Nam Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-VĨNH THUẬN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-VĨNH THUẬN Mã số:923200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thuận Địa chỉ:Ấp Vĩnh Đông II, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 02973829065) Mã số:923320 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đập Đá Địa chỉ:Ấp Bờ Xáng, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 828001) Mã số:923230 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Minh Địa chỉ:Ấp Bình…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-CHÂU THÀNH Mã số:923000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành Địa chỉ:Khu Phố Minh Phú, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973836085) Mã số:923070 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tà Niên Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973621345) Mã số:923080 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình An Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-AN MINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-AN MINH Mã số:922700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 An Minh Địa chỉ:Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh (ÐT: 02973884595) Mã số:922790 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Hoà Địa chỉ:Ấp Bần B, Xã Thuận Hoà, Huyện An Minh (ÐT: 02973885001) Mã số:922810 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hưng A Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-AN BIÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-AN BIÊN Mã số:922400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 An Biên Địa chỉ:Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên (ÐT: 02973510810) Mã số:922510 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thứ 7 Địa chỉ:Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên (ÐT: 02973524000) Mã số:922410 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Yên Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc