BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-TU MƠ RÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-TU MƠ RÔNG Mã số:583700 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Hà Địa chỉ:Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: 0979106971) Mã số:583890 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Sao Địa chỉ:Thôn Đắk Giá, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông (ÐT: 0947022403) Mã số:583740 Bưu cục:Điểm BĐVHX Măng Ri Địa chỉ:Thôn Đắk Dơn,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-SA THẦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-SA THẦY Mã số:583500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sa Thầy Địa chỉ:Sô´326, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy (ÐT: 02603821484) Mã số:583570 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ya Xiêr Địa chỉ:Bản O, Xã Ya Xiêr, Huyện Sa Thầy (ÐT: 01257126779) Mã số:583610 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sa Bình Địa chỉ:Thôn Bình…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK GLEI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK GLEI Mã số:583200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đắk Glei Địa chỉ:Sô´455, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei (ÐT: 02603834111) Mã số:583400 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Môn Địa chỉ:Thôn Nú Con, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei (ÐT: 02603887000) Mã số:583420 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Kroong Địa chỉ:Thôn Đắk…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-NGỌC HỒI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-NGỌC HỒI Mã số:583000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ngọc Hồi Địa chỉ:Sô´35, Đường Hùng vương, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi (ÐT: 02603832241) Mã số:583110 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bờ Y Địa chỉ:Thôn Tà Ka, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi (ÐT: 02603832053) Mã số:583130 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sa Loong Địa chỉ:Thôn Giang…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK TÔ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK TÔ Mã số:582500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đắk Tô Địa chỉ:Sô´07, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô (ÐT: 02603831300) Mã số:582800 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Cảnh Địa chỉ:Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô (ÐT: 02603831440) Mã số:582840 Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Bình Địa chỉ:Thôn 1, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK HÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK HÀ Mã số:582200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đắk Hà Địa chỉ:Sô´212, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà (ÐT: 02603822143) Mã số:582320 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Mòn Địa chỉ:Thôn 2, Xã Hà Mòn, Huyện Đắk Hà (ÐT: 0603922046) Mã số:582300 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Mar Địa chỉ:Thôn 3, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-KON PLÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-KON PLÔNG   Mã số:582140 Bưu cục:Điểm BĐVHX Măng Cành Địa chỉ:Thôn Kon Du, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông (ÐT: 01669455052) Mã số:582030 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiếu Địa chỉ:Thôn Kon Plong, Xã Hiếu, Huyện Kon Plông (ÐT: 01676232810) Mã số:582050 Bưu cục:Điểm BĐVHX Pờ Ê Địa chỉ:Thôn Vi Klâng 1, Xã Pờ Ê,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-KON RẪY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-KON RẪY Mã số:581800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kon Rẫy Địa chỉ:Thôn 2, Thị trấn Đắk Rờ Ve, Huyện Kon Rẫy (ÐT: 02603824110) Mã số:581860 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đắk Ruồng Địa chỉ:Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy (ÐT: 02603825120) Mã số:581890 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Tờ Re Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM Mã số:581360 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Kon Tum Địa chỉ:Sô´70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 02603500079) Mã số:580000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Kon Tum Địa chỉ:Sô´70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 02603862361) Mã số:581190 Bưu cục:Bưu…

Tiếp tục đọc