Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-LAI CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-LAI CHÂU Lai Châu Số 366 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, TP Lai Châu Phone:0213.6.286.386 ĐT:01682.313.333 – Fax: Phụ trách:Trần Văn Hoà – Điện thoại:84987785886 Mường Tè Khu Phố 8- Thị Trấn Mường Tè – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu Phone:02136288333 – Fax:0 Phụ trách:Đào Tiến Nam – Điện thoại:84975109622…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-NẬM NHÙN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-NẬM NHÙN Mã số:394031 Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Pì Địa chỉ:Bản Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: ) Mã số:394041 Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung Chải Địa chỉ:Bản Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: ) Mã số:394021 Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Chà Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-TÂN UYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-TÂN UYÊN Mã số:393600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Uyên Địa chỉ:Khu 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên (ÐT: 02133787789) Mã số:393710 Bưu cục:Điểm BĐVHX Pắcta Địa chỉ:Thôn Nà Sẳng, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên (ÐT: 785510) Mã số:393630 Bưu cục:Hòm thư Công cộng Mường Khoa Địa chỉ:Thôn Hô Bon,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-THAN UYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-THAN UYÊN Mã số:393230 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Than Địa chỉ:Thôn Cẩm Trung 4, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên (ÐT: 784387) Mã số:392900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Than Uyên Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên (ÐT: 02133783588) Mã số:393320 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Kim Địa chỉ:Thôn Nà Dân…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-SÌN HỒ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-SÌN HỒ Mã số:392300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sìn Hồ Địa chỉ:Khu phố 2, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 02133871678) Mã số:392340 Bưu cục:Điểm BĐVHX Pa Tần Địa chỉ:Bản Đội 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874200) Mã số:392450 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tà Ngảo Địa chỉ:Bản Hải Hồ,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-MƯỜNG TÈ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-MƯỜNG TÈ Mã số:391900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Tè Địa chỉ:Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè (ÐT: 02133881174) Mã số:391990 Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bum Tở Địa chỉ:Bản Phìn Khò, Xã Bum Tở, Huyện Mường Tè (ÐT: ) Mã số:391920 Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bum Nưa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-PHONG THỔ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-PHONG THỔ Mã số:391500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phong Thổ Địa chỉ:Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ (ÐT: 02133896228) Mã số:391560 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mường So Địa chỉ:Bản Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ (ÐT: 02133895002) Mã số:391800 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lản Nhỉ Thàng Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-TAM ĐƯỜNG

Mã số:391100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tam Đường Địa chỉ:Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường (ÐT: (02133)879687) Mã số:391230 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thèn Sin Địa chỉ:Bản Thèn Sin, Xã Thèn Xin, Huyện Tam Đường (ÐT: 752800) Mã số:391320 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Hon Địa chỉ:Bản Bản Hon 1, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường (ÐT: 750200)…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU Mã số:391030 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Loỏng Địa chỉ:Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu (ÐT: 975720) Mã số:391050 Bưu cục:Điểm BĐVHX San Thàng Địa chỉ:Bản San Thàng 1, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu (ÐT: 878000) Mã số:390000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Thành phố Lai Châu Địa…

Tiếp tục đọc