Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-LẠNG SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-LẠNG SƠN Hữu Lũng 118 Đường Xương Giang- tt hữu lũng Phone:02056286386 – Fax:huyennv10@viettelpost.com.vn Phụ trách:Nguyễn Văn Huyên – Điện thoại:841696806032 Lạng sơn 39 Đường Thành Phone:02056252288 -0977283233 – Fax:kynq@viettelpost.com.vn Phụ trách:Nông Quang Kỳ – Điện thoại:84977283233 Lộc Bình SỐ 119 ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, KĐT PHÚ LỘC 4, TP. LẠNG SƠN Phone:02056 569…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-ĐÌNH LẬP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-ĐÌNH LẬP Mã số:247500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đình Lập Địa chỉ:Khu 4, Thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập (ÐT: 846372) Mã số:247650 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lâm Thái Địa chỉ:Khu 5, Thị Trấn Nông Trường Thái Bình, Huyện Đình Lập (ÐT: 848102) Mã số:247600 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Lập Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-LỘC BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-LỘC BÌNH Mã số:246800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lộc Bình Địa chỉ:Phố Hòa Bình, Thị Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình (ÐT: 840330) Mã số:246830 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tú Đoạn Địa chỉ:Thôn Đinh Chùa, Xã Tú Đoạn, Huyện Lộc Bình (ÐT: 840873) Mã số:246860 Bưu cục:Điểm BĐVHX Khuất Xá Địa chỉ:Thôn Bản Chu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-HỮU LŨNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-HỮU LŨNG Mã số:246490 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân Nham Địa chỉ:Thôn Phổng, Xã Vân Nham, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 828202) Mã số:246540 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Lường Địa chỉ:Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 829401) Mã số:246100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hữu Lũng Địa chỉ:Khu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-CHI LĂNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-CHI LĂNG Mã số:245600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chi Lăng Địa chỉ:Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng (ÐT: 820209) Mã số:245940 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Bành Địa chỉ:Thôn Đồng Bành, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng (ÐT: 824200) Mã số:245780 Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Lộc Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-BẮC SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-BẮC SƠN Mã số:245000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bắc Sơn Địa chỉ:Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn (ÐT: 02053837373) Mã số:245230 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngả Hai Địa chỉ:Thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn (ÐT: 02053739503) Mã số:245440 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-BÌNH GIA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-BÌNH GIA Mã số:244500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bình Gia Địa chỉ:Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia (ÐT: 02053834101) Mã số:244640 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Văn Mịch Địa chỉ:Khu Phố Văn Mịch, Xã Hồng Phong, Huyện Bình Gia (ÐT: 02053734502) Mã số:244700 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Pác Khuông…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-VĂN QUAN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-VĂN QUAN Mã số:243900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Văn Quan Địa chỉ:Khu phố Đức Tâm, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan (ÐT: 830077) Mã số:244020 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Văn An Địa chỉ:Khu phố Điềm He, Xã Văn An, Huyện Văn Quan (ÐT: 832117) Mã số:244240 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-TRÀNG ĐỊNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-TRÀNG ĐỊNH Mã số:243100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tràng Định Địa chỉ:Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định (ÐT: 883005) Mã số:243690 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Độ Địa chỉ:Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định (ÐT: 887713) Mã số:243260 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quốc Khánh…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-VĂN LÃNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-VĂN LÃNG Mã số:242500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Văn Lãng Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng (ÐT: 880209) Mã số:242910 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thanh Địa chỉ:Khu 1, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng (ÐT: 888258) Mã số:242600 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thụy Hùng Địa chỉ:Thôn Pác Cáy,…

Tiếp tục đọc