Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-LÀO CAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-LÀO CAI Bát Xát Tổ 7, TT. Bát Xát, H. Bát Xát, Tỉnh Lào Cai Phone:02146283333 – Fax:01685203333 Phụ trách:Bùi Thanh Vân – Điện thoại:84965256791 Bình Minh – LCI B6 Tòa Nhà Viettel, Trần Hưng Đạo, TP LÀo Cai Phone:02146513333 – Fax: Phụ trách:Vi Tiến Thưởng – Điện thoại:84964321333 Bảo Thắng Số 401 Tổ…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẢO YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẢO YÊN Mã số:335300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bảo Yên Địa chỉ:Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3876181) Mã số:335730 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Hà Địa chỉ:Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3879244) Mã số:335360 Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Khánh Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-VĂN BÀN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-VĂN BÀN Mã số:334700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Văn Bàn Địa chỉ:Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3882102) Mã số:335120 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Võ Lao Địa chỉ:Thị tứ Võ Lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn (ÐT: 0214 3863 689) Mã số:334860 Bưu cục:Điểm BĐVHX…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẢO THẮNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẢO THẮNG Mã số:334100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bảo Thắng Địa chỉ:Sô´072, Đường 19 Tháng 5 – Khu 2, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862250) Mã số:334150 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Hải Địa chỉ:Thôn 1, Thị trấn Nông trường Phong Hải, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3865162) Mã số:334330 Bưu cục:Điểm…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI Mã số:330000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Trung tâm GD Lào Cai Địa chỉ:Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3820117/3832458) Mã số:333470 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cốc Lếu Địa chỉ:Sô´05, Đường Hòa An, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3820118) Mã số:333840 Bưu cục:Bưu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-SA PA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-SA PA Mã số:333100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sapa Địa chỉ:Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 3871298/3873089) Mã số:333101 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Mây Địa chỉ:Sô´020, Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 3871247) Mã số:333220 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sử Pán…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BÁT XÁT

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BÁT XÁT Mã số:332910 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Vược Địa chỉ:Thôn Đội 1, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883 024) Mã số:332770 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trịnh Tường Địa chỉ:Thôn Phố Mới 1, Xã Trịnh Tường , Huyện Bát Xát (ÐT: 3903616) Mã số:332810 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Xèo Địa chỉ:Thôn Thành Sơn,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-MƯỜNG KHƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-MƯỜNG KHƯƠNG Mã số:331900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Khương Địa chỉ:Sô´282, Thôn Phố Cũ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương (ÐT: 3881239) Mã số:332260 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bản Lầu (ĐBĐ-VHX) Địa chỉ:Thôn Trung Tâm Bản Lầu, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương (ÐT: 3886 200) Mã số:332000 Bưu cục:Điểm…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-SI MA CAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-SI MA CAI Mã số:331600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Si Ma Cai Địa chỉ:Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 02143796302) Mã số:331720 Bưu cục:Điểm BĐVHX Cán Cấu Địa chỉ:Thôn Mù Chèng Phìn, Xã Cán Cấu, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3796005) Mã số:331610 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẮC HÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẮC HÀ Mã số:331000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bắc Hà Địa chỉ:Sô´096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà (ÐT: 880200) Mã số:331390 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bảo Nhai Địa chỉ:Thôn Bảo Tân, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3864220) Mã số:331200 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lùng Phình Địa…

Tiếp tục đọc