Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-LONG AN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-LONG AN Bến Lức 246 Nguyễn Hữu Thọ, tt. Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An Province, Vietnam Phone:02726504672 – Fax: Phụ trách:Phan Thanh Hải – Điện thoại:84988251970 Cần Giuộc 181 Quốc lộ 50, Khu phố 3, TTr. Cần Giuộc, H. Cần Giuộc, T. Long An. Phone:0272.6.579.579 – Fax: Phụ trách:Trần Hoài Nam –…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-KIẾN TƯỜNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-KIẾN TƯỜNG Mã số:855600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị xã Kiến Tường Địa chỉ:Sô´14, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thị xã Kiến Tường (ÐT: 02723841008) Mã số:855710 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hiệp Địa chỉ:Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường (ÐT: ) Mã số:855705 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-TÂN HƯNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-TÂN HƯNG Mã số:855300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Hưng Địa chỉ:Sô´2, Khu phố Gò Thuyền, Thị Trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng (ÐT: 02723861008) Mã số:855330 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Điền B Địa chỉ:Ấp Kinh Mới, Xã Hưng Điền B, Huyện Tân Hưng (ÐT: 072861228) Mã số:855340 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Điền…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-VĨNH HƯNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-VĨNH HƯNG Mã số:855100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Hưng Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 02723847008) Mã số:855120 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Bình Trung Địa chỉ:Ấp Trung Trực, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 072973635) Mã số:855130 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Trị Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-MỘC HÓA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-MỘC HÓA Mã số:854800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mộc Hóa Địa chỉ:Sô´14, Đường 30/4, Thị Trấn Mộc Hoá, Huyện Mộc Hoá (ÐT: 02723956008) Mã số:854960 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hiệp Địa chỉ:Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, Huyện Mộc Hoá (ÐT: 072951366) Mã số:854900 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phong Thạnh Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-TÂN THẠNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-TÂN THẠNH Mã số:854600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Thạnh Địa chỉ:Khu Vực 1, Thị Trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 02723844008) Mã số:854750 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hậu Thạnh Tây Địa chỉ:Ấp 1, Xã Hậu Thạnh Tây, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 072846200) Mã số:854640 Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiến Bình Địa chỉ:Ấp 7…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-THẠNH HÓA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-THẠNH HÓA Mã số:854400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thạnh Hóa Địa chỉ:Đường Lộ Trung Tâm, Thị Trấn Thạnh Hoá, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 02723857008) Mã số:854440 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Đông Địa chỉ:Ấp 3, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 072599119) Mã số:854470 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hiệp Địa chỉ:Ấp 2, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-ĐỨC HUỆ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-ĐỨC HUỆ Mã số:854241 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thành Địa chỉ:Ấp 1, Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ (ÐT: 072854807) Mã số:854250 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa Hưng Địa chỉ:Ấp 2, Xã Bình Hoà Hưng, Huyện Đức Huệ (ÐT: 072854889) Mã số:854200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đức Huệ Địa chỉ:Đường 838, Thị Trấn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-ĐỨC HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-ĐỨC HÒA Mã số:853700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hậu Nghĩa Địa chỉ:Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà (ÐT: 02723851008) Mã số:853950 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đức Hòa Địa chỉ:Đường Tỉnh Lộ 830, Thị Trấn Đức Hoà, Huyện Đức Hoà (ÐT: 02723850008) Mã số:853810 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hạnh Bắc…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-THỦ THỪA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-THỦ THỪA Mã số:853400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thủ Thừa Địa chỉ:Sô´42, Đường Trưng Trắc, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa (ÐT: 02723864008) Mã số:853530 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình An Địa chỉ:Ấp Vàm Kinh, Xã Bình An, Huyện Thủ Thừa (ÐT: 072865000) Mã số:853550 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ An Địa chỉ:Ấp 3,…

Tiếp tục đọc