Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-NAM ĐỊNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-NAM ĐỊNH Giao Thủy KHU 2 THỊ TRẤN NGÔ ĐỒNG – HUYỆN GIAO THỦY – TỈNH NAM ĐỊNH Phone:02286270999 – Fax:0 Phụ trách:Phạm Văn Thùy – Điện thoại:84982160770 Hòa Xá 51B Phạm Ngũ Lão- TP Nam Định Phone:02286583333 – Fax: Phụ trách:Nguyễn Mạnh Hiệp – Điện thoại:84986267848 Hải Hậu xóm 17 – xã hải…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-HẢI HẬU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-HẢI HẬU Mã số:428200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hải Hậu Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu (ÐT: 3877101) Mã số:428240 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hải Hà Địa chỉ:Xóm 3, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu (ÐT: 3878146) Mã số:428420 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hải Hùng Địa chỉ:Xóm…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-GIAO THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-GIAO THỦY Mã số:427840 Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Hà Địa chỉ:Thôn Sơn Hà, Xã Giao Hà, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 3895958) Mã số:427830 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoành Sơn Địa chỉ:Thôn Hoành Tam, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ (ÐT: 895961) Mã số:427820 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa Địa chỉ:Thôn Diêm Điền, Xã Bình Hoà,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-XUÂN TRƯỜNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-XUÂN TRƯỜNG Mã số:427100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Xuân Trường Địa chỉ:Tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường (ÐT: 886902) Mã số:427570 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hành Thiện Địa chỉ:Xóm 22, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường (ÐT: 886500) Mã số:427150 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lạc Quần Địa chỉ:Xóm…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-NGHĨA HƯNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-NGHĨA HƯNG Mã số:426500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nghĩa Hưng Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 871003) Mã số:426750 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giáo Lạc Địa chỉ:Xóm 7, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 3718718) Mã số:426680 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giáo Phòng Địa chỉ:Đội…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-Ý YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-Ý YÊN Mã số:425700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ý Yên Địa chỉ:Đường 57, Khu công nghiệp Công nghiệp, Thị Trấn Lâm, Huyện Ý Yên (ÐT: 823101) Mã số:425890 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Bo Địa chỉ:Thôn Mỹ Lộc, Xã Yên Phương, Huyện Ý Yên (ÐT: 825800) Mã số:426180 Bưu cục:Bưu cục cấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-TRỰC NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-TRỰC NINH Mã số:425100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trực Ninh Địa chỉ:Đường Điện Biên, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh (ÐT: 881003) Mã số:425430 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Đền Địa chỉ:Khu Đường 53, Xã Trực Hưng, Huyện Trực Ninh (ÐT: 3947538) Mã số:425170 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Liêm Hải…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-NAM TRỰC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-NAM TRỰC Mã số:424960 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Xá Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực (ÐT: 829003) Mã số:424700 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Yên Địa chỉ:Thôn Thứ Nhất, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực (ÐT: 827309) Mã số:424780 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cổ Giả Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-VỤ BẢN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-VỤ BẢN Mã số:424240 Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Minh Địa chỉ:Thôn Tâm, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản (ÐT: 820625) Mã số:424200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vụ Bản Địa chỉ:Sô´80A, Đường Non Côi, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản (ÐT: 3820101) Mã số:424220 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Thanh Địa chỉ:Thôn Dư Duệ, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-MỸ LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-MỸ LỘC Mã số:424070 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Họ Địa chỉ:Thôn Đại Thắng, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810605) Mã số:423990 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Viềng Địa chỉ:Thôn Văn Hưng, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810101) Mã số:423920 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đặng Xá Địa…

Tiếp tục đọc