Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-NINH BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-NINH BÌNH Hoa Lư Số 63 Phố Mỹ Lộ, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, Ninh Mỹ, Việt Nam Phone:02296557555 – Fax:hungdx Phụ trách:Đinh Xuân Hùng – Điện thoại:84968037410 Kim Sơn xóm 6 đồng hướng kim sơn ninh bình Phone:02296556555 – Fax:0 Phụ trách:Phạm Anh Đức – Điện thoại:84987070858 Nguyễn Công Trứ 856 Đường…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-YÊN KHÁNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-YÊN KHÁNH Mã số:434500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Khánh Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh (ÐT: 841202) Mã số:434580 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Xanh Địa chỉ:Xóm Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh (ÐT: 02293841259) Mã số:434560 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cát…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-KIM SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-KIM SƠN Mã số:434130 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thiện Địa chỉ:Thôn Đường 10, Xã Xuân Thiện, Huyện Kim Sơn (ÐT: 862471) Mã số:434120 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chính Tâm Địa chỉ:Thôn Cách Tâm, Xã Chính Tâm, Huyện Kim Sơn (ÐT: 862340) Mã số:434110 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chất Bình Địa chỉ:Thôn Hợp Thành, Xã Chất Bình,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-YÊN MÔ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-YÊN MÔ Mã số:433600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Mô Địa chỉ:Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô (ÐT: 02293869101) Mã số:433760 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Bút Địa chỉ:Xóm 9, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô (ÐT: 02293836002) Mã số:433610 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Phong…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-TAM ĐIỆP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-TAM ĐIỆP Mã số:433300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tam Điệp Địa chỉ:Tổ 9, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: 02293864101) Mã số:433340 Bưu cục:Điểm BĐVHX Gềnh Địa chỉ:Thôn Lý Nhân, Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp (ÐT: 864002) Mã số:433390 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đền Dâu Địa chỉ:Tổ 20, Phường Nam…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-NHO QUAN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-NHO QUAN Mã số:432600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nho Quan Địa chỉ:Tổ dân phố Phong Lạc, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan (ÐT: 02293866101) Mã số:432970 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Rịa Địa chỉ:Thôn Rịa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan (ÐT: 02293846201) Mã số:433110 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quỳnh Sơn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-GIA VIỄN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-GIA VIỄN Mã số:432200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gia Viễn Địa chỉ:Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn (ÐT: 02293868101) Mã số:432250 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gián Khẩu Địa chỉ:Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn (ÐT: 02293868260) Mã số:432360 Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Hưng Địa chỉ:Thôn Hoa Tiên,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-HOA LƯ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-HOA LƯ Mã số:431900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hoa Lư Địa chỉ:Tổ Dân Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư (ÐT: 02293622101) Mã số:431970 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trường Yên Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư (ÐT: 02293620000) Mã số:432060 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH Mã số:430000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Ninh Bình Địa chỉ:Sô´1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình (ÐT: 02293871104) Mã số:431060 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ga Địa chỉ:Đường Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình (ÐT: ) Mã số:431150 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc