Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-NINH THUẬN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-NINH THUẬN Cà Ná Quốc Lộ 1A Xã Cà Ná Huyện Thuận Nam Tỉnh Ninh Thuận Phone:02596557888 – Fax:0 Phụ trách:Nông Đức Khôi – Điện thoại:84988983131 Du Long Ấn Đạt, Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận Phone:0977956677 – Fax:0 Phụ trách:Trần Thái Phong – Điện thoại:84977956677 Ninh Hải 154 Yên Ninh- TT.Khánh Hải- H.Ninh…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-THUẬN NAM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-THUẬN NAM Mã số:663460 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cà Ná Địa chỉ:Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam (ÐT: 861716) Mã số:663461 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Diêm Địa chỉ:Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam (ÐT: 761316) Mã số:663340 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Dinh 2…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-THUẬN BẮC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-THUẬN BẮC Mã số:663610 Bưu cục:Điểm BĐVHX Công Hải Địa chỉ:Thôn Hiệp Kiết, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 870502) Mã số:663630 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Chiến Địa chỉ:Thôn Đầu Suối B, Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 3978406) Mã số:663640 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Kháng Địa chỉ:Thôn Đá Mài Trên, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-NINH PHƯỚC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-NINH PHƯỚC Mã số:663300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ninh Phước Địa chỉ:Khu phố 5, Thị Trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước (ÐT: 864616) Mã số:663360 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thuận Địa chỉ:Thôn Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước (ÐT: 868116) Mã số:663350 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hải 3 Địa chỉ:Thôn Long…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-NINH SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-NINH SƠN Mã số:663100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ninh Sơn Địa chỉ:Khu phố 3, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 854250) Mã số:663120 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm Sơn Địa chỉ:Thôn Lâm Phú, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 3852237) Mã số:663180 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quãng Sơn Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-BÁC ÁI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-BÁC ÁI Mã số:662900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bác Ái Địa chỉ:Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái (ÐT: 840007) Mã số:662940 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Tiến Địa chỉ:Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái (ÐT: 841000) Mã số:662920 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thắng Địa chỉ:Thôn Chà…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-NINH HẢI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-NINH HẢI Mã số:662600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ninh Hải Địa chỉ:Khu phố Khánh Sơn, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: 3873315) Mã số:662650 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhơn Hải Địa chỉ:Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: 879002) Mã số:662630 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tri Hải…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-PHAN RANG THÁP CHÀM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN- PHAN RANG THÁP CHÀM Mã số:660000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Phan Rang – Tháp Chàm Địa chỉ:Sô´217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: 3824430GD) Mã số:661950 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tháp Chàm Địa chỉ:Sô´03, Đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang…

Tiếp tục đọc