Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-PHÚ THỌ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-PHÚ THỌ Bến Gót Số nhà 493 Đại lộ Hùng Vương Phường Bến Gót Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ Phone:02106561111 – Fax:0 Phụ trách:Trịnh Hoài Long – Điện thoại:84975491681 Cẩm Khê Khu 10-Xã Sai Nga-Huyện Cẩm Khê-Tỉnh Phú Thọ Phone:02106288666 – Fax:0 Phụ trách:Trần Văn An – Điện thoại:84972989235 Hùng Vương 2004…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-TÂN SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-TÂN SƠN Mã số:299510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thuận Địa chỉ:Xóm Đường 2, Xã Mỹ Thuận, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875303) Mã số:299630 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thu Ngạc Địa chỉ:Xóm Kim Hùng, Xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875198) Mã số:299590 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Kiệt Địa chỉ:Xóm Cường Thịnh 1, Xã Thạch…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-THANH SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-THANH SƠN Mã số:298200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Sơn Địa chỉ:Khu Phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn (ÐT: 02103613496) Mã số:298270 Bưu cục:Điểm BĐVHX Giáp Lai Địa chỉ:Xóm Lũy Tre, Xã Giáp Lai, Huyện Thanh Sơn (ÐT: 873312) Mã số:298230 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hùng Địa chỉ:Xóm Bục,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-YÊN LẬP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-YÊN LẬP Mã số:297630 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Long Địa chỉ:Khu Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập (ÐT: 870202) Mã số:297780 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thủy Địa chỉ:Khu Xóm Nứa, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập (ÐT: 870547) Mã số:297800 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Viên Địa chỉ:Khu Đồng Xuân 4, Xã Xuân…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-CẨM KHÊ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-CẨM KHÊ Mã số:297360 Bưu cục:Điểm BĐVHX Điêu Lương Địa chỉ:Thôn Sậu, Xã Điêu Lương, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 888053) Mã số:297210 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phương Xá Địa chỉ:Thôn Liên Phương, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê (ÐT: 02103887002) Mã số:297180 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Lạc Địa chỉ:Thôn Bắc Tiến,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-HẠ HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-HẠ HÒA Mã số:296530 Bưu cục:Điểm BĐVHX Cáo Điềṇ Địa chỉ:Khu 3, Xã Cáo Điền, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 682191) Mã số:296200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hạ Hoà Địa chỉ:Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà (ÐT: 02103883009) Mã số:296720 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Áng Địa chỉ:Khu 1, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-THANH BA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-THANH BA Mã số:295600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Ba Địa chỉ:Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba (ÐT: 02103885216) Mã số:295730 Bưu cục:Đại lý bưu điện Vũ Ẻn Địa chỉ:Khu 5, Xã Vũ Ẻn, Huyện Thanh Ba (ÐT: 669280) Mã số:295700 Bưu cục:Điểm BĐVHX Yển Khê Địa chỉ:Khu 4, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-ĐOAN HÙNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-ĐOAN HÙNG Mã số:295410 Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tiến Địa chỉ:Thôn 5, Xã Minh Tiến, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 835200) Mã số:295430 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Hai Địa chỉ:Thôn 4, Xã Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 02103835215) Mã số:294900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đoan Hùng Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Thị…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-THANH THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-THANH THỦY Mã số:294500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Thủy Địa chỉ:Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 02103877101) Mã số:294520 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phương Địa chỉ:Khu 3, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877001) Mã số:294540 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Đồng Địa chỉ:Khu 4,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-TAM NÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-TAM NÔNG Mã số:294000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tam Nông Địa chỉ:Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông (ÐT: 02103879001) Mã số:294160 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Cường Địa chỉ:Khu 2, Xã Tam Cường, Huyện Tam Nông (ÐT: 876150) Mã số:294240 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Uyên Địa chỉ:Khu 3, Xã Thanh Uyên,…

Tiếp tục đọc