Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-PHÚ YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-PHÚ YÊN Phú Yên 167 Đại Lộ Nguyễn Tất Thành – P8- Tuy Hòa – Phú Yên Phone:02576 252272, 02572220178 – Fax: Phụ trách:Nguyễn Xuân Hưng – Điện thoại:84983977575 Sông Cầu 136 Phạm Văn Đồng, P Long Hải, TX Sông Cầu, Phú Yên Phone:02576292828 – Fax:0 Phụ trách:Trương Thị Tiền – Điện thoại:841659299046 TTKT…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-PHÚ HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-PHÚ HÒA Mã số:623440 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Thắng Địa chỉ:Thôn Phong Niên, Xã Hoà Thắng, Huyện Phú Hòa (ÐT: 0257.33886277) Mã số:623450 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Quang Nam Địa chỉ:Thôn Nho Lâm, Xã Hòa Quang Nam, Huyện Phú Hòa (ÐT: 0257.3868415) Mã số:623430 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hội Địa chỉ:Thôn Phong…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-TÂY HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-TÂY HÒA Mã số:623210 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Thứ Địa chỉ:Khu phố Phú Thứ, Xã Hòa Bình 2, Huyện Tây Hòa (ÐT: 3578227-3578205) Mã số:623240 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Bò Địa chỉ:Thôn Thạch Bàn, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa (ÐT: 0257.3590103) Mã số:623310 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Thành Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-ĐÔNG HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-ĐÔNG HÒA Mã số:623050 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Xuân Đông Địa chỉ:Thôn Bàn Thạch, Xã Hoà Xuân Đông, Huyện Đông Hòa (ÐT: 0257.3515105) Mã số:623070 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Hiệp Địa chỉ:Khu phố Phú Hiệp 1, Xã Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa (ÐT: 0257.3545357) Mã số:623080 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hiệp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SÔNG HINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SÔNG HINH Mã số:622700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sông Hinh Địa chỉ:Khu phố 6, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh (ÐT: 3858148-3858490) Mã số:622750 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Bình Đông Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3858370) Mã số:622770 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Giang Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SƠN HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SƠN HÒA Mã số:622400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sơn Hoà Địa chỉ:Sô´199, Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 3861271-3862246) Mã số:622430 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngân Điền Địa chỉ:Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3644436) Mã số:622470 Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Bạc Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-ĐỒNG XUÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-ĐỒNG XUÂN Mã số:622200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đồng Xuân Địa chỉ:Thôn Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân (ÐT: 3872108-3670701) Mã số:622300 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phước Địa chỉ:Thôn Phú Xuân B, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân (ÐT: 0257.3664113) Mã số:622310 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Sơn Nam Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SÔNG CẦU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SÔNG CẦU Mã số:621900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sông Cầu Địa chỉ:Khu phố Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3875007) Mã số:622000 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Thạnh Địa chỉ:Thôn Chánh Lộc, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3711202) Mã số:621990 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-TUY AN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-TUY AN Mã số:621600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tuy An Địa chỉ:Đường Trần Phú, Thị Trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An (ÐT: 3865262-3865041) Mã số:621800 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Đa Địa chỉ:Thôn Hòa Đa, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An (ÐT: 027.3789116) Mã số:621660 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Ninh Tây Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-TUY HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-TUY HÒA Mã số:620000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Tp Tuy Hòa Địa chỉ:Sô´206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 02573819696) Mã số:621250 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Huệ Địa chỉ:Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 0257.3821248) Mã số:621420 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Kiến…

Tiếp tục đọc