Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-QUẢNG NGÃI Châu Ổ 341 Phạm Văn Đồng – Thị Trấn Châu Ổ Phone:0255.627.1111 – Fax:0 Phụ trách:Nguyễn Phát – Điện thoại:84987661787 Dung Quất Cầu Bình Đông – Đối Diện Chợ Mới Vĩnh Trà – Bình Thạnh – Bình Sơn – Quảng Ngãi Phone:0983709493 – 05526276656 – Fax:0983709493 Phụ trách:Lê Văn Ngọc Nguyên –…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-TƯ NGHĨA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-TƯ NGHĨA Mã số:574000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tư Nghĩa Địa chỉ:Khối 3, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa (ÐT: 02553845569) Mã số:574170 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sông Vệ Địa chỉ:Tổ Dân Phố An Bàng, Thị trấn Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa (ÐT: 02553848311) Mã số:574070 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-MỘ ĐỨC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-MỘ ĐỨC Mã số:573800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mộ Đức Địa chỉ:Tổ Dân Phố 1, Thị Trấn Mộ Đức, Huyện Mộ Đức (ÐT: 02553857272) Mã số:573840 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quán Lát Địa chỉ:Thôn 6, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức (ÐT: 02553939500) Mã số:573950 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạch Trụ…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-ĐỨC PHỔ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-ĐỨC PHỔ Mã số:573570 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phổ An Địa chỉ:Thôn An Thạch, Xã Phổ An, Huyện Đức Phổ (ÐT: 972466) Mã số:573710 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phổ Vinh Địa chỉ:Thôn Trung Lý, Xã Phổ Vinh, Huyện Đức Phổ (ÐT: 858333) Mã số:573550 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phổ Phong Địa chỉ:Thôn Vạn Lý, Xã Phổ Phong,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-BA TƠ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-BA TƠ Mã số:573220 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Động Địa chỉ:Thôn Nam Lân, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ (ÐT: 863402) Mã số:573240 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Liên Địa chỉ:Thôn Đát Chát, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ (ÐT: 863838) Mã số:573250 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Thành Địa chỉ:Thôn Làng Tăng, Xã Ba Thành,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-MINH LONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-MINH LONG Mã số:573100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Minh Long Địa chỉ:Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long (ÐT: 02553866256) Mã số:573110 Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Mai Địa chỉ:Thôn Minh Xuân, Xã Long Mai, Huyện Minh Long (ÐT: 866480) Mã số:573120 Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Sơn Địa chỉ:Thôn Lạc Sơn, Xã Long…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-NGHĨA HÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-NGHĨA HÀNH Mã số:572900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nghĩa Hành Địa chỉ:Tổ Dân Phố Phú Vinh Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành (ÐT: 02553861221) Mã số:572960 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hành Dũng Địa chỉ:Thôn An Hòa, Xã Hành Dũng, Huyện Nghĩa Hành (ÐT: 861040) Mã số:572970 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hành Nhân Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-SƠN TÂY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-SƠN TÂY Mã số:572800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sơn Tây Địa chỉ:Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây (ÐT: 02553868205) Mã số:572810 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Tân Địa chỉ:Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868369) Mã số:572840 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Mùa Địa chỉ:Thôn Huy Em, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-SƠN HÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-SƠN HÀ Mã số:572600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sơn Hà Địa chỉ:Thôn Hàng Gòn, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà (ÐT: 02553864201) Mã số:572630 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Linh Địa chỉ:Thôn Gò Gia, Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà (ÐT: 880181) Mã số:572620 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Giang Địa chỉ:Thôn Đồng Giang,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-TÂY TRÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-TÂY TRÀ Mã số:572400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tây Trà Địa chỉ:Thôn Trà Niêu, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà (ÐT: 02553870001) Mã số:572410 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Lãnh Địa chỉ:Thôn Trà Lĩnh, Xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà (ÐT: 870098) Mã số:572450 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Quân Địa chỉ:Thôn Trà Bao, Xã…

Tiếp tục đọc