Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-QUẢNG TRỊ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-QUẢNG TRỊ Cam Lộ 302 đường 2/4 thị trấn Cam Lộ (đối diện cây xăng Ngô Đồng) Phone:02332466888 – 0976273868 – Fax:0 Phụ trách:Nguyễn Xuân Tiến – Điện thoại:84976273868 Gio Linh 239 Lê Duẩn, TT Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị (Cạnh Trung tâm Viettel Gio Linh, Quán cafe Ba Đen, Điện Máy XANH,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-HẢI LĂNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-HẢI LĂNG Mã số:523800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hải Lăng Địa chỉ:Đường Hùng Vương, Thị Trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng (ÐT: 3873232) Mã số:523860 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hội Yên Địa chỉ:Thôn Hội Yên, Xã Hải Quế, Huyện Hải Lăng (ÐT: 3860214) Mã số:524010 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Chánh…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ Mã số:523940 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Lệ Địa chỉ:Thôn Như Lệ, Xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị (ÐT: 862685) Mã số:523700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị Xã Quảng Trị Địa chỉ:Sô´244, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị (ÐT: 861360) Mã số:523701 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phường 3 Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-TRIỆU PHONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-TRIỆU PHONG Mã số:523300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Triệu Phong Địa chỉ:Tiểu Khu 3, Thị Trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong (ÐT: 3828316) Mã số:523470 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Thuận Địa chỉ:Thôn Đại Hào, Xã Triệu Đại, Huyện Triệu Phong (ÐT: 3868252) Mã số:523490 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bồ Bản…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-ĐA KRÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-ĐA KRÔNG Mã số:523170 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tà Rụt Địa chỉ:Thôn Tà Rụt 2, Xã Tà Rụt, Huyện Đa KRông (ÐT: 757199) Mã số:523040 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba Lòng Địa chỉ:Thôn Đá Nổi, Xã Ba Lòng, Huyện Đa KRông (ÐT: 3755456) Mã số:523010 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đakrông Địa chỉ:Thôn Ka…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-CAM LỘ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-CAM LỘ Mã số:522300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cam Lộ Địa chỉ:Khóm 2, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ (ÐT: 0233871543) Mã số:522430 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Lâm Địa chỉ:Thôn Tân Xuân 1, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ (ÐT: 887219) Mã số:522480 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cùa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-HƯỚNG HÓA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-HƯỚNG HÓA Mã số:522600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hướng Hóa Địa chỉ:Khóm 3a, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá (ÐT: 3880101) Mã số:522760 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành Địa chỉ:Thôn Bích La Đông, Xã Tân Thành, Huyện Hướng Hoá (ÐT: 877525) Mã số:522670 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Rào Quán…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-VĨNH LINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-VĨNH LINH Mã số:521800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Linh Địa chỉ:Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh (ÐT: 3621696) Mã số:521850 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Rú Lịnh Địa chỉ:Thôn Nông Trường, Xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh (ÐT: 611203) Mã số:522080 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Do…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-GIO LINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG TRỊ-GIO LINH Mã số:521400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gio Linh Địa chỉ:Khu Phố 8, Thị Trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh (ÐT: 825444) Mã số:521500 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Kên Địa chỉ:Thôn Võ Xá, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh (ÐT: 884277) Mã số:521560 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gio Sơn…

Tiếp tục đọc