Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-SÓC TRĂNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-SÓC TRĂNG Khánh Hưng Số 36 Quốc Lộ 1A – Ấp 2 Thị Trấn Phú Lộc – Huyện Thạnh Trị – Tỉnh Sóc Trăng Phone:0299.6252666 – Fax:0 Phụ trách:Lê Đức Khánh – Điện thoại:84868089600 Long Phú Số 179 Hùng Vương, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Phone:02996288333 – Fax:0 Phụ trách:Phùng Văn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-TRẦN ĐỀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-TRẦN ĐỀ   Mã số:951870 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lịch Hội Thượng Địa chỉ:Ấp giồng giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề (ÐT: 02993849800) Mã số:951910 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kinh Ba Địa chỉ:Đường Ấp Giồng giữa, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề (ÐT: 02993846600) Mã số:951890 Bưu cục:Điểm…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-CHÂU THÀNH Mã số:952350 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Trạch Địa chỉ:Ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993833000) Mã số:952410 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thuận Hòa Địa chỉ:Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993835151) Mã số:952330 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bố Thảo…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-NGÃ NĂM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-NGÃ NĂM   Mã số:954100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ngã Năm Địa chỉ:Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm, Huyện Ngã Năm (ÐT: 02993869300) Mã số:954050 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Long Địa chỉ:Ấp Long Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Ngã Năm (ÐT: 02993899100) Mã số:954020 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-CÙ LAO DUNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-CÙ LAO DUNG Mã số:953800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cù Lao Dung Địa chỉ:Ấp Phước Hoà B, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: 02993860000) Mã số:953830 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Thạnh 3 Địa chỉ:Ấp An Nghiệp A, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: 02993848001)…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-VĨNH CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-VĨNH CHÂU Mã số:953500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Châu Địa chỉ:Khu II, Thị Trấn Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: 02993861011) Mã số:953520 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Châu Địa chỉ:Ấp Cà Săng, Xã Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: 02993862377) Mã số:953600 Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Hòa Địa chỉ:Ấp Huỳnh Thu, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-MỸ XUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-MỸ XUYÊN Mã số:953122 Bưu cục:Đại lý bưu điện Khu 1 Địa chỉ:Khu 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993853377) Mã số:953000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỹ Xuyên Địa chỉ:Sô´05, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993852599) Mã số:953120 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạnh Phú…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-THẠNH TRỊ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-THẠNH TRỊ Mã số:952700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thạnh Trị Địa chỉ:Đường QUỐC LỘ 1 A ẤP 2, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993867111) Mã số:952760 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm Kiết Địa chỉ:Ấp Kiết Lợi, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993853560) Mã số:952770 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Tân…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-MỸ TÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-MỸ TÚ Mã số:952300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỹ Tú Địa chỉ:Ấp Cầu Đồn, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993871522) Mã số:952470 Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hưng Địa chỉ:Ấp Tân Thành, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 0935068773) Mã số:952570 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Hưng Địa chỉ:Ấp Tà…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-KẾ SÁCH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-KẾ SÁCH Mã số:952000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kế Sách Địa chỉ:Ấp An Ninh 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993876190) Mã số:952100 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cái Côn Địa chỉ:Ấp An Ninh 2, Xã An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993880000) Mã số:952040 Bưu cục:Bưu cục cấp…

Tiếp tục đọc