Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-SƠN LA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-SƠN LA Mai Sơn Số 36B, Tiểu khu 3, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La Phone:0212 655 3333 – Fax:0979857148 Phụ trách:Bùi Văn Hanh – Điện thoại:84973020088 Mộc Châu Số 34 Đường Trần Huy Liệu, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La Phone:0212 656 3333 – Fax:0962086556…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-SỐP CỘP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-SỐP CỘP Mã số:367700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sốp Cộp Địa chỉ:Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp (ÐT: 02123878341) Mã số:367800 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Lạn Địa chỉ:Bản Mường Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Sốp Cộp (ÐT: ) Mã số:367760 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Và Địa chỉ:Bản Mường Và, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-SÔNG MÃ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-SÔNG MÃ Mã số:366800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sông Mã Địa chỉ:Tổ 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã (ÐT: 02123836110) Mã số:367090 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Sai Địa chỉ:Bản Tiên Chung, Xã Mường Sai, Huyện Sông Mã (ÐT: ) Mã số:367170 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chiềng Sơ Địa chỉ:Bản Thắng Lợi, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-THUẬN CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-THUẬN CHÂU   Mã số:365700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thuận Châu Địa chỉ:Tiểu Khu 14, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu (ÐT: 02123848400) Mã số:365810 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chiềng Pấc Địa chỉ:Tiểu Khu 6, Xã Tông Lạ̣nh, Huyện Thuận Châu (ÐT: 02123849100) Mã số:366470 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phổng Lăng Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-QUỲNH NHAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-QUỲNH NHAI Mã số:365300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quỳnh Nhai Địa chỉ:Xóm 2, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: 02123833164) Mã số:365410 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chiềng Khoang Địa chỉ:Bản Sản, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: ) Mã số:365474 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Ét Địa chỉ:Bản Muông, Xã Nậm Ét, Huyện…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-MƯỜNG LA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-MƯỜNG LA Mã số:364700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường La Địa chỉ:Bản Hua Ít, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La (ÐT: 02123831139) Mã số:364712 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thủy Điện Địa chỉ:Bản Tráng, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La (ÐT: 02123831335) Mã số:365080 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mường Bú…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-BẮC YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-BẮC YÊN Mã số:364300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bắc Yên Địa chỉ:Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên (ÐT: 02123860120) Mã số:364360 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tà Xùa Địa chỉ:Bản Tà Xùa A, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên (ÐT: 02123661207) Mã số:364410 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xím Vàng Địa chỉ:Bản Xím…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-PHÙ YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-PHÙ YÊN Mã số:363600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phù Yên Địa chỉ:Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên (ÐT: 02123863237) Mã số:364020 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gia Phù Địa chỉ:Bản Phố Ngã Ba Gia Phù, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên (ÐT: 02123865166) Mã số:363630 Bưu cục:Điểm BĐVHX Huy Tân…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-MỘC CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-MỘC CHÂU Mã số:362800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mộc Châu Địa chỉ:Tiểu Khu 4, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu (ÐT: 3866108) Mã số:362910 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chiềng Ve Địa chỉ:Tiểu Khu 3, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu (ÐT: 02123768100) Mã số:362830 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thảo Nguyên…

Tiếp tục đọc