Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-TÂY NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-TÂY NINH An Hòa SỐ 11 KHU THƯƠNG MẠI, THỊ TRẤN TRẢNG BÀNG, TÂY NINH Phone:0276.655.8005 – 0976409637 – Fax:0 Phụ trách: – Điện thoại: Hòa Thành 293 Hùng Vương, Kp4, Thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh Phone:02766.516.999 – Fax:0 Phụ trách:Phan Thị Hường – Điện thoại:84988008139 Phước Đông Ấp Phước Đức, Xã Phước…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-TRẢNG BÀNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-TRẢNG BÀNG Mã số:843300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trảng Bàng Địa chỉ:Sô´146, Đường Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 0276.3880206) Mã số:843430 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thạnh Địa chỉ:Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 0276.3889120) Mã số:843440 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu Công…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-GÒ DẦU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-GÒ DẦU Mã số:843100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gò Dầu Địa chỉ:Sô´Ô 2/48, Ấp Thanh Hà, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu (ÐT: 0276.3510700) Mã số:843190 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh 1 Địa chỉ:Ấp Giữa, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu (ÐT: 0276.3853392) Mã số:843220 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Đức Địa chỉ:Sô´001,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-BẾN CẦU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-BẾN CẦU Mã số:842900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bến Cầu Địa chỉ:Sô´429, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu (ÐT: 0276.3761800) Mã số:842980 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khẩu Mộc Bài Địa chỉ:Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu (ÐT: 3876544) Mã số:842950 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-HÒA THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-HÒA THÀNH Mã số:842700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòa Thành Địa chỉ:Khu phố 4, Thị Trấn Hoà Thành, Huyện Hoà Thành (ÐT: 0276.3840000) Mã số:842740 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mít Một Địa chỉ:Sô´QL22, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành (ÐT: 0276.3838996) Mã số:842720 Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Thành Bắc…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-CHÂU THÀNH Mã số:842400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành Địa chỉ:Sô´Tổ 1, Khu phố 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3780700) Mã số:842560 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Cơ Địa chỉ:Sô´Tổ 6, Ấp Vịnh, Xã An Cơ, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3782644) Mã số:842440 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Vinh 1…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-TÂN BIÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-TÂN BIÊN Mã số:842200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Biên Địa chỉ:Khu phố 2, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên (ÐT: 0276.3874206) Mã số:842250 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Lập Địa chỉ:Ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên (ÐT: 0276.3742300) Mã số:842290 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỏ Công…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-TÂN CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-TÂN CHÂU Mã số:841900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Châu Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.375583) Mã số:841960 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Đông Địa chỉ:Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3751274) Mã số:842030 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng 1 Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-DƯƠNG MINH CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-DƯƠNG MINH CHÂU Mã số:841700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Dương Minh Châu Địa chỉ:Sô´383, Khu phố 1, Thị Trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3877300) Mã số:841720 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bàu Năng Địa chỉ:Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3777234) Mã số:841780 Bưu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH Mã số:840000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Tây Ninh Địa chỉ:Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 0276.822503) Mã số:841380 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ninh Sơn Địa chỉ:Ấp Ninh Thọ, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 0276.3821553) Mã số:841120 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc