Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-THÁI BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-THÁI BÌNH Hưng Hà Khu nhân cầu 3, TT Hưng Hà, Thái Bình Phone:0227.655.33.55 – Fax:0 Phụ trách:Phạm Quốc Dương – Điện thoại:84979576501 Kiến Xương Số 58, Khu Cộng Hòa, TT Thanh Nê, Kiến Xương Phone:0227.6557788 – Fax:0 Phụ trách:Bùi Trung Kiên – Điện thoại:84981385668 Quỳnh Phụ Số 28, Trần Hưng Đạo, TT Quỳnh…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-QUỲNH PHỤ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-QUỲNH PHỤ Mã số:413600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Quỳnh Phụ Địa chỉ:Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.863261) Mã số:413860 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tư Môi Địa chỉ:Thôn An Bài, Thị Trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.867017) Mã số:414050 Bưu cục:Bưu cục…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-TIỀN HẢI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-TIỀN HẢI Mã số:416200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Tiền Hải Địa chỉ:Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.823678) Mã số:416290 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Châu Địa chỉ:Thôn Đồng Châu, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.824103) Mã số:416300 Bưu cục:Bưu cục…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-KIẾN XƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-KIẾN XƯƠNG Mã số:415500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Kiến Xương Địa chỉ:Khu Công Hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương (ÐT: 02273.821784) Mã số:415840 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Sóc Địa chỉ:Thôn 2, Xã Vũ Quý, Huyện Kiến Xương (ÐT: 02273.822002) Mã số:415580 Bưu cục:Bưu cục cấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-VŨ THƯ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-VŨ THƯ Mã số:414900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Vũ THư Địa chỉ:Khu Minh Tân 1, Thị Trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư (ÐT: 02273.826201) Mã số:415120 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Đệ Địa chỉ:Thôn Bổng Điền Bắc, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư (ÐT: 02273.825001) Mã số:415150 Bưu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-HƯNG HÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-HƯNG HÀ Mã số:414200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Hưng Hà 414200 Địa chỉ:Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà (ÐT: 02273.861282) Mã số:414540 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Nhân Địa chỉ:Thôn Thị An, Xã Phú Sơn, Huyện Hưng Hà (ÐT: 02273.862020) Mã số:414720 Bưu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-THÁI THỤY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-THÁI THỤY Mã số:412800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Thái Thụy Địa chỉ:Khu 6, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ (ÐT: 02273.753474) Mã số:413300 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Tây Địa chỉ:Thôn Đoài Thịnh, Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thuỵ (ÐT: 02273.729265) Mã số:413180 Bưu cục:Bưu cục cấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-ĐÔNG HƯNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-ĐÔNG HƯNG Mã số:412240 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Châu Giang Địa chỉ:Thôn Châu Giang, Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng (ÐT: 02273.852069) Mã số:412270 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Vàng Địa chỉ:Thôn Nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng (ÐT: 02273.561294) Mã số:412520 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Tăng Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH Mã số:411300 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục KHL Thái Bình Địa chỉ:Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình (ÐT: 02273. 603460) Mã số:410000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD THÁI BÌNH Địa chỉ:Sô´355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình (ÐT: 02273.838643) Mã số:411390 Bưu…

Tiếp tục đọc