Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-THÁI NGUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-THÁI NGUYÊN Huyện Đại Từ số nhà 668 ,đối diện khu vui chơi giải trí huyện đại từ, phố chợ mới 2 , thị trấn hùng sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Phone:02086271111 – Fax:tuanpm19@viettelpost.com.vn Phụ trách:Phạm Minh Tuân Tuân – Điện thoại:84963248222 Lương Ngọc Quyến Số 935 Đường Dương Tự Minh ,Phường…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-PHÚ LƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-PHÚ LƯƠNG Mã số:253971 Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Đổ Địa chỉ:Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương (ÐT: 02803875175) Mã số:253820 Bưu cục:Điểm BĐVHX Động Đạt Địa chỉ:Xóm Đuổm, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương (ÐT: 02803874505) Mã số:253900 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tức Tranh Địa chỉ:Xóm Cây Thị, Xã Tức…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-PHÚ BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-PHÚ BÌNH Mã số:258020 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu Điện Chợ Hanh Địa chỉ:Xóm Đồng Hà, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình (ÐT: 02083769001) Mã số:257500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Bình Địa chỉ:Khu 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình (ÐT: 02083767789) Mã số:257610 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hoà Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-PHỔ YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-PHỔ YÊN Mã số:256800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phổ Yên Địa chỉ:Sô´157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên (ÐT: 02083863113) Mã số:257110 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Xuyên Địa chỉ:Xóm Thanh Xuyên 4, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên (ÐT: 02083866102) Mã số:256950 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-SÔNG CÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-SÔNG CÔNG Mã số:256400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sông Công Địa chỉ:Sô´124, Đường Thống nhất, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công (ÐT: 02083862462) Mã số:256520 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gò Đầm Địa chỉ:Tổ Đân Phố 4, Phường Mỏ Chè, Thị xã Sông Công (ÐT: 02803862384) Mã số:256610 Bưu cục:Bưu cục cấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-ĐẠI TỪ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-ĐẠI TỪ Mã số:255300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đai Từ Địa chỉ:Khu phố Chợ 1, Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ (ÐT: 02083824996) Mã số:255380 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cù Vân Địa chỉ:Xóm Bãi Chè, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ (ÐT: 02083725104) Mã số:255720 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-ĐỊNH HÓA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-ĐỊNH HÓA Mã số:254400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Định Hoá Địa chỉ:Xóm Bãi Á 1, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá (ÐT: 02083878200) Mã số:255030 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quán Vuông Địa chỉ:Xóm Quán Vuông 1, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá (ÐT: 02083880406) Mã số:254790 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-VÕ NHAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-VÕ NHAI Mã số:253400 Bưu cục:Điểm BĐVHX Cúc Đường Địa chỉ:Thôn Tân Sơn, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai (ÐT: 02803829102) Mã số:253580 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Long Địa chỉ:Thôn An Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai (ÐT: 02803827450) Mã số:253540 Bưu cục:Điểm BĐVHX Dân Tiến Địa chỉ:Thôn Đoàn Kết, Xã Dân Tiến,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-ĐỒNG HỶ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-ĐỒNG HỶ Mã số:252500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đồng Hỷ Địa chỉ:Tổ 1, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ (ÐT: 02083820730) Mã số:252690 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sông Cầu Địa chỉ:Xóm 4, Thị Trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ (ÐT: 02083823002) Mã số:252980 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trại Cau Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN Mã số:251340 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Hà Địa chỉ:Xóm 5, Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803844111) Mã số:252160 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thịnh Đán Địa chỉ:Xóm Thái Sơn 1, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803746462) Mã số:251410 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Xuân Địa chỉ:Xóm Trung Tâm, Xã Phúc…

Tiếp tục đọc