Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-THỪA THIÊN HUẾ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-THỪA THIÊN HUẾ Gia Hội 101 Chi Lăng, Phường Phú Cát, Thành Phố Huế Phone:02346293999 – Fax:0988887170 Phụ trách:Lê Minh Trung – Điện thoại:84981817222 Huế 144 Nguyễn Huệ – Phường Phú Nhuận – TP Huế Phone:02346283678 – 02346250777 – Fax: Phụ trách:Hoàng Đức Thiện – Điện thoại:84965629777 Hương Trà 72 Cách Mạng Tháng 8…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-PHÚ LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-PHÚ LỘC Mã số:537120 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Bình Địa chỉ:Thôn Hòa An, Xã Lộc Bình, Huyện Phú Lộc (ÐT: 871133) Mã số:537150 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Tư Hiền Địa chỉ:Thôn Hiền Vân 1, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc (ÐT: 3874721) Mã số:537160 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh Hải Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-PHÚ VANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-PHÚ VANG Mã số:536941 Bưu cục:Kiốt bưu điện Lộc Sơn Địa chỉ:Thôn Lộc Sơn, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang (ÐT: 868111) Mã số:536940 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Xuân Địa chỉ:Thôn Quảng Xuyên, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang (ÐT: 868175) Mã số:536850 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lương Địa chỉ:Thôn Đông A, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-NAM ĐÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-NAM ĐÔNG Mã số:536400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nam Đông Địa chỉ:Khu Vực Ii, Thị Trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông (ÐT: 3875316/3875145) Mã số:536570 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Lộc Địa chỉ:Thôn 2, Xã Hương Lộc, Huyện Nam Đông (ÐT: 875557) Mã số:536420 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Phú Địa chỉ:Thôn Hà An,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-HƯƠNG THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-HƯƠNG THỦY Mã số:536190 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Vân Địa chỉ:Thôn Xuân Hòa, Xã Thủy Vân, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 865441) Mã số:536180 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Thanh Địa chỉ:Thôn Thanh Thủy Chánh, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 862035) Mã số:536230 Bưu cục:Đại lý bưu điện Chợ Tuần Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-A LƯỚI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-A LƯỚI Mã số:535870 Bưu cục:Điểm BĐVHX A Ngo Địa chỉ:Thôn Quảng Mai, Xã A Ngo, Huyện A Lưới (ÐT: 878527) Mã số:535890 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Thủy Địa chỉ:Thôn Quảng Thọ, Xã Sơn Thủy, Huyện A Lưới (ÐT: 878526) Mã số:535910 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bốt Đỏ Địa chỉ:Thôn Quảng Hợp,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-HƯƠNG TRÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-HƯƠNG TRÀ Mã số:535370 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Dương Địa chỉ:Thôn Thái Dương Thượng Tây, Xã Hải Dương, Huyện Hương Trà (ÐT: 559573) Mã số:535490 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thành Địa chỉ:Thôn Tam Hiệp, Xã Bình Thành, Huyện Hương Trà (ÐT: 550418) Mã số:535460 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Bình Địa chỉ:Thôn Hải Tân,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-PHONG ĐIỀN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-PHONG ĐIỀN Mã số:535160 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Sơn Địa chỉ:Thôn Sơn Quả, Xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền (ÐT: 553169) Mã số:535100 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Mỹ Địa chỉ:Thôn Lưu Hiền Hòa, Xã Phong Mỹ, Huyện Phong Điền (ÐT: 553129) Mã số:535120 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phong Xuân Địa chỉ:Thôn Bình…

Tiếp tục đọc