BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-THỊ XÃ CAI LẬY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-THỊ XÃ CAI LẬY Mã số:865300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị xã Cai Lậy Địa chỉ:Sô´62, Đường Quốc lộ 1A, Phường 1, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 073.3826503) Mã số:865460 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Phước Tây Địa chỉ:Ấp Kinh 12, Xã Mỹ Phước Tây, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 073.3827363) Mã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-TÂN PHÚ ĐÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-TÂN PHÚ ĐÔNG Mã số:865130 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Phú Đông Địa chỉ:Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông (ÐT: 0733529011) Mã số:862550 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phú Địa chỉ:Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Phú, Huyện Tân Phú Đông (ÐT: 0733890303) Mã số:862560 Bưu cục:Bưu cục cấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-CÁI BÈ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-CÁI BÈ Mã số:864700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cái Bè Địa chỉ:Khu 1a, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè (ÐT: 0733923223) Mã số:864830 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Khánh Địa chỉ:Ấp Hòa Phúc, Xã Hoà Khánh, Huyện Cái Bè (ÐT: 0733819428) Mã số:864970 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Hữu Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-CAI LẬY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-CAI LẬY Mã số:864100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cai Lậy Địa chỉ:Sô´62, Đường Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy (ÐT: 0733826503) Mã số:864270 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Phú Địa chỉ:Ấp Bình Tịnh, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy (ÐT: 0733816001) Mã số:864510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Bình…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-TÂN PHƯỚC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-TÂN PHƯỚC Mã số:863900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Phước Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước (ÐT: 0733848003) Mã số:863990 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ Địa chỉ:Ấp Phú Hữu, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước (ÐT: 0733849063) Mã số:863930 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập 1 Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-CHÂU THÀNH Mã số:863400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành Địa chỉ:Ấp Cá, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 0733831336) Mã số:863500 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Định Địa chỉ:Ấp Mới, Xã Long Định, Huyện Châu Thành (ÐT: 0733834408) Mã số:863630 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Kim Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-GÒ CÔNG ĐÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-GÒ CÔNG ĐÔNG Mã số:863000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gò Công Đông Địa chỉ:Khu Phố Hòa Thơm 1, Thị Trấn Tân Hoà, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733846112) Mã số:863140 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Tây Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733840033) Mã số:863100 Bưu cục:Bưu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-GÒ CÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-GÒ CÔNG Mã số:862700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị Xã Gò Công Địa chỉ:Sô´4, Đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Thị xã Gò Công (ÐT: 0733841647) Mã số:862840 Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Thuận Địa chỉ:Ấp Thuận An, Xã Long Thuận, Thị xã Gò Công (ÐT: 0733842694) Mã số:862850 Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hưng…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-GÒ CÔNG TÂY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-GÒ CÔNG TÂY Mã số:862500 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Nhựt Địa chỉ:Ấp Bình Tây, Xã Thạnh Nhựt, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 0733997019) Mã số:862400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gò Công Tây Địa chỉ:Ấp Hạ, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 0733838351) Mã số:862480 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng…

Tiếp tục đọc