Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-TRÀ VINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-TRÀ VINH Chiến Thắng Quốc lộ 60, Tổ 7, Phường 8, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Phone:02946257777 – Fax:trind@viettelpost.com.vn Phụ trách:Nguyễn Đổng Trí – Điện thoại:84961043234 Càng Long số 219, QL53, khóm 2, TT.Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Phone:02946527527 – Fax:phuclh11@viettelpost.com.vn Phụ trách:Lê Hoàng Phúc – Điện thoại:84989233331 Cầu Kè…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CẦU NGANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CẦU NGANG Mã số:943500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cầu Ngang Địa chỉ:Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 825444) Mã số:943540 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Long Địa chỉ:Khóm Ii, Thị Trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 829400) Mã số:943570 Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Hòa Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-TRÀ CÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-TRÀ CÚ Mã số:943000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trà Cú Địa chỉ:Khóm 4, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú (ÐT: 874200) Mã số:943120 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Hưng Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú (ÐT: 877200) Mã số:943240 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại An Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CHÂU THÀNH Mã số:942600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành Địa chỉ:Tổ Từ Tổ 1 Đến Tổ 20, Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 872200) Mã số:942690 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Minh Địa chỉ:Ấp Đại Thôn A, Xã Hoà Minh, Huyện Châu Thành (ÐT: 899100) Mã số:942770 Bưu cục:Điểm…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-TIỂU CẦN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-TIỂU CẦN Mã số:942300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tiểu Cần Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 822300) Mã số:942510 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Quan Địa chỉ:Khóm Định An (khóm I ), Thị trấn Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 824502) Mã số:942350 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiếu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CẦU KÈ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CẦU KÈ Mã số:942100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cầu Kè Địa chỉ:Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè (ÐT: 834100) Mã số:942240 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Phú Địa chỉ:Ấp Kinh Xáng, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè (ÐT: 816100) Mã số:942220 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Thới Địa chỉ:Ấp Mỹ Văn, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CÀNG LONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CÀNG LONG Mã số:941700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Càng Long Địa chỉ:Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long (ÐT: 882200) Mã số:941890 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An Địa chỉ:Ấp Tân An Chợ, Xã Tân An, Huyện Càng Long (ÐT: 886100) Mã số:941930 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phú Địa chỉ:Ấp Nguyệt…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH Mã số:940000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Trà Vinh Địa chỉ:Sô´70A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 0743855186) Mã số:941162 Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Đức Địa chỉ:Ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 846063) Mã số:940900 Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Trà…

Tiếp tục đọc