Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-TUYÊN QUANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-TUYÊN QUANG Chiêm Hóa Tổ Đồng Luộc TT Vĩnh Lộc Huyện Chiêm Hóa Tỉnh Tuyên Quang Phone:0974892888 – Fax:0 Phụ trách:Đặng Thị Bích Hằng – Điện thoại:84974892888 Hàm Yên số 741 Tổ Tân Quang TT Tân Yên Hàm Yên Phone:02076540888 – Fax:hant6@viettelpost.com.vn Phụ trách:Nguyễn Tiến Hà – Điện thoại:84965959345 Minh Xuân Số 86 đường…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-LÂM BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-LÂM BÌNH Mã số:306320 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình An Địa chỉ:Thôn Tông Pu, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình (ÐT: ) Mã số:306340 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Quang Địa chỉ:Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình (ÐT: ) Mã số:306310 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thổ Bình Địa chỉ:Thôn Nà Cọn, Xã Thổ Bình,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-HÀM YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-HÀM YÊN Mã số:305500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hàm Yên Địa chỉ:Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên (ÐT: 02703843470) Mã số:305870 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ki Lô Mét 31 Địa chỉ:Thôn 31, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên (ÐT: 02073845102) Mã số:305800 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-NA HANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-NA HANG Mã số:305140 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Hoa Địa chỉ:Thôn Nà Khuyến, Xã Yên Hoa, Huyện Na Hang (ÐT: 02073560988) Mã số:305260 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Nông Địa chỉ:Thôn Đông Đa 1, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang (ÐT: 099427003) Mã số:304860 Bưu cục:Điểm BĐVHX Năng Khả Địa chỉ:Thôn Nà Reo,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-CHIÊM HÓA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-CHIÊM HÓA Mã số:303800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chiêm Hóa Địa chỉ:Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 02073851114) Mã số:303860 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đầm Hồng Địa chỉ:Thôn Đầm Hồng 5, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 0207853102) Mã số:304340 Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-SƠN DƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-SƠN DƯƠNG Mã số:302800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sơn Dương Địa chỉ:Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương (ÐT: 02073835251) Mã số:303470 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Nam Địa chỉ:Thôn Quyết Thắng, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương (ÐT: 02073833101) Mã số:303170 Bưu cục:Bưu cục cấp 3…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-YÊN SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-YÊN SƠN Mã số:302260 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Lâm Địa chỉ:Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn (ÐT: 02073875104) Mã số:301820 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Vân Địa chỉ:Thôn Chợ, Xã Xuân Vân, Huyện Yên Sơn (ÐT: 02073605900) Mã số:301620 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đạo Viện Địa chỉ:Thôn…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG Mã số:300000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Tuyên Quang Địa chỉ:Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 02073922803) Mã số:301150 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Chả Địa chỉ:Tổ 2, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 02073810875) Mã số:301020 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Xuân Địa chỉ:Tổ…

Tiếp tục đọc