Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-VĨNH LONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-VĨNH LONG Bình Minh – VLG (Đối diện Công an Phường Cái Vồn) đường Nguyễn Văn Thảnh, Khóm 5, TT. Cái Vồn, Thị Xã Bình Minh Vĩnh Long Phone:0984953540 – Fax:0 Phụ trách:Trần Tô Níc – Điện thoại:84975816716 Hòa Phú (Cầu Lộc Hòa hướng về KCN 300m) KCN Hòa Phú, Xã Hòa Phú, Huyện…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-BÌNH TÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-BÌNH TÂN Mã số:893801 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thuận Địa chỉ:Ấp Mỹ Thạnh B, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân (ÐT: 0270.3890667) Mã số:893820 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thảnh Địa chỉ:Tổ 1 đến 12, Ấp Mỹ Hòa, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân (ÐT: 0270.3762666) Mã số:893960 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Lợi…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-MANG THÍT

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-MANG THÍT Mã số:893410 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chánh An Địa chỉ:Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít (ÐT: 840659) Mã số:893430 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phước Địa chỉ:Ấp Thanh Thủy, Xã An Phước, Huyện Mang Thít (ÐT: 0270.3840658) Mã số:893510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chánh Hội Địa chỉ:Ấp Ii A, Xã Chánh Hội,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-VŨNG LIÊM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-VŨNG LIÊM Mã số:893220 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Bình Địa chỉ:Ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm (ÐT: 0270.3980693) Mã số:893240 Bưu cục:Điểm BĐVHX Quới Thiện Địa chỉ:Ấp Phú Thới, Xã Qưới Thiện, Huyện Vũng Liêm (ÐT: 0270.3980699) Mã số:893140 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thành Tây Địa chỉ:Ấp Hòa Nghĩa, Xã Trung…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-TRÀ ÔN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-TRÀ ÔN Mã số:892500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trà Ôn Địa chỉ:Sô´10A, Tổ 1 đến 8, Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn (ÐT: 0270.3770222) Mã số:892750 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiện Mỹ Địa chỉ:Ấp Cây Điệp, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn (ÐT: 0270.3770675) Mã số:892580 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Xuân…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-BÌNH MINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-BÌNH MINH Mã số:892100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bình Minh Địa chỉ:Sô´127/15, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh (ÐT: 0270.3890222) Mã số:892120 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận An Địa chỉ:Ấp Thuận Tiến B, Xã Thuận An, Thị xã Bình Minh (ÐT: 0270.3890677) Mã số:892190 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Bình Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-TAM BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-TAM BÌNH Mã số:891980 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Thạnh Địa chỉ:Ấp Hai, Xã Hoà Thạnh, Huyện Tam Bình (ÐT: 0270.3860089) Mã số:891710 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Trung Địa chỉ:Ấp Mỹ Trung I, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình (ÐT: 0270.3714200) Mã số:891790 Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Phú Địa chỉ:Ấp Phú Sơn A,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-LONG HỒ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG-LONG HỒ Mã số:891300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Long Hồ Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3850222) Mã số:891340 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa Phước Địa chỉ:Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hoà Phước, Huyện Long Hồ (ÐT: 0270.3859755) Mã số:891490 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hậu Địa chỉ:Ấp…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH LONG Mã số:891110 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hòa Địa chỉ:Tổ 1 đến 29, Ấp Tân Phú, Xã Tân Hoà, Thành Phố Vĩnh Long (ÐT: 3816121) Mã số:891121 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hội Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Xã Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long (ÐT: 3916077) Mã số:890000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Vĩnh Long…

Tiếp tục đọc